Voluntariat forestal, protecció i defensa dels boscos

Autor/a: 
XVAC i Fundació Pere Tarrés
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Voluntariat forestal, protecció i defensa dels boscos

Resum: 

Coneix quines tasques desenvolupen aquestes persones i què cal fer per formar-ne part.

Què és el voluntariat forestal?

El voluntariat forestal són totes aquelles persones disposades a col·laborar en la protecció i defensa dels boscos i el patrimoni del país.

Persones que, d’una manera lliure i altruista, treballen en favor del medi ambient desenvolupant diferents funcions:

 • Prevenir i vigilar per evitar incendis en els terrenys forestals.
 • Crear i mantenir infraestructures en aquests terrenys (xarxes de camins, punts d’aigua, senyalització, etc.)
 • Executar plans de prevenció i campanyes de sensibilització entre els titulars dels terrenys forestals i entre la població.
 • Recolzar en l’extinció dels incendis forestals, en coordinació amb els organismes amb autoritat.

On realitzar aquest voluntariat?

El voluntariat forestal desenvolupa la seva activitat de manera organitzada i mitjançant les entitats de voluntariat, les quals realitzen projectes dedicats a la conservació dels terrenys forestals, l’educació i sensibilització ambiental o de protecció i millora directa de diferents espais (boscos,matollars, prats, ribes, roques,etc.)

Un exemple d’aquestes activitats de voluntariat són les més de 300 Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que hi ha a Catalunya. Aquestes associacions, formades per persones propietàries de terrenys forestals, ajuntaments i persones voluntàries, tenen com a finalitat prevenir i extingir el focs, així com vigilar les zones de risc del seu àmbit territorial mitjançant el desenvolupament de diferents accions:

 • Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d’incendis forestals.
 • Col·laboració activa en l’organització, el control i l’execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
 • Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
 • Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l’ADF
 • Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d’infraestructura, xarxa de camins i aigua.
 • Suport a l’extinció d’incendis forestals.

En el moment de la seva regulació, a l'any 1986, les ADF només podien estar formades per propietaris i treballadors forestal. Així, pocs anys després es van crear les Unitats de Voluntaris Forestals de Catalunya, les quals permetien participar directament en la prevenció d’incendis forestals i en la vigilància, la reconstrucció i la protecció de la riquesa forestal i faunística de Catalunya, facilitant d’aquesta manera la implicació ciutadana en el manteniment dels terrenys forestals.

A l’any 2011 la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret on es derogava el reglament de funcionament d’aquestes unitats i el cos de voluntaris forestals quedava dissol. A partir d’aquest moment les ADF i les associacions de voluntariat forestal s’integren per treballar conjuntament en les ADF/voluntaris forestals.

Qui pot ser voluntari/a forestal?

Cada entitat estableix quins criteris cal acomplir per col·laborar amb ella. Per això, el millor és contactar amb l’entitat més propera i sol·licitar informació sobre com ser membre i aconseguir el carnet verd i el carnet groc.

 • Carnet verd: Carnet per a les persones d’entre 16 i 70 anys membres d’una ADF.
 • Carnet groc: Carnet que identifica a les persones d’entre 18 i 70 com a membre d’un grup d’intervenció d’una ADF i necessari per poder actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.