11 reptes per garantir els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

FCVS
Autor/a: 
Sònia Pau
ECOM reclama l'aprovació del Decret d’Accessibilitat a Catalunya per garantir el dret a l’accessibilitat i a la mobilitat personal.  Font: ECOM
ECOM reclama l'aprovació del Decret d’Accessibilitat a Catalunya per garantir el dret a l’accessibilitat i a la mobilitat personal. Font: ECOM
El dret a la formació i al treball de les persones amb discapacitat s'ha complicat encara més amb la pandèmia. Font: ECOM
El dret a la formació i al treball de les persones amb discapacitat s'ha complicat encara més amb la pandèmia. Font: ECOM

11 reptes per garantir els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica

Autor/a: 
Sònia Pau
FCVS

Resum: 

Accedir a una feina, a un habitatge digne i conflictes a la comunitat veïnal per dur a terme millores d’accessibilitat són dificultats de les persones amb discapacitat agreujades amb la pandèmia. Les recull el primer ‘Radar ECOM’.

Poder treballar, tenir un habitatge en condicions o fer obres per fer accessible l’edifici són obstacles del dia a dia de les persones amb discapacitat física i/o orgànica. ECOM, l’entitat més representativa del col·lectiu a Catalunya i que celebra cinquanta anys, recull per primer cop en un informe les vulneracions de drets.

‘Radar ECOM’ repassa l’any 2020, evidentment marcat per a pandèmia de la Covid-19, i planteja onze reptes de futur. Uns reptes i recomanacions per assolir l'objectiu principal que és poder tenir una vida independent.

ECOM s’ha posat deures: fer un informe anual sobre els drets vulnerats. “La infradenúncia segueix sent un obstacle per visibilitzar les discriminacions que pateix el col·lectiu, que sovint normalitza les vulneracions de drets”, reconeix el president de l’entitat, Antonio Guillén. Subratlla que durant la pandèmia les persones amb discapacitat han quedat invisibilitzades: “Moltes de les actuacions i mesures que s’han pres no han tingut en compte les nostres necessitats específiques, cosa que ha comportat una constant vulneració de drets”.

“Malgrat que al nostre ordenament jurídic existeixen lleis i normatives que promouen, protegeixen i defensen el gaudi ple –i en condicions d’igualtat- de tots els drets humans i llibertats de les persones amb discapacitat, i de la publicació el 2006 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat per part de l’ONU, el que l’experiència ens demostra és que, sovint, aquesta legislació no s’aplica i els drets de les persones amb discapacitat no es respecten”, remarca Guillén.

A Catalunya, 331.950 persones tenen una discapacitat física i/o orgànica reconeguda.

Per revertir la situació, el ‘Radar ECOM’ es tanca amb onze reptes i recomanacions que haurien de marcar les línies d’actuació per garantir una societat en què els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica són reals:

1. Incrementar la inversió en els serveis sanitaris

Corregir les esquerdes que la pandèmia ha visibilitzat i garantir que les persones amb discapacitat física i/o orgànica rebin tots els tractaments i serveis necessaris. Evitar discriminacions per motius de discapacitat.

2. Atenció integrada social i sanitària

Avançar cap a un model d’atenció integrada social i sanitària.

3. Model d’atenció comunitària centrada en la persona

Revisar els models d’atenció per promoure un veritable model d’atenció centrada en la persona. Accés a suports per poder escollir com i on es vol viure. Agilitzar l’aprovació del decret que ha de regular l’assistència personal a Catalunya, per garantir el dret a la vida independent.

4. Perspectiva de la diversitat i amb una mirada interseccional

Incloure les múltiples identitats socials (gènere, ètnia, edat, nacionalitat...) en les polítiques dirigides de manera específica a les persones amb discapacitat.

5. Aprovar un Pla Nacional de l’Habitatge a Catalunya

Avançar en la garantia del dret a l’habitatge de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, preveient un augment dels ajuts econòmics i subvencions per a la supressió de barreres arquitectòniques, i també per a l’accés a productes de suport i a la domòtica com a eines fonamental per a promoure l’autonomia.

6. Reforçar els programes de formació i l’acompanyament a la inserció laboral

Suport en l’àmbit del treball, crear llocs de feina de qualitat i assegurar-ne el manteniment amb un finançament adequat i suficient. Garantir també que les persones amb discapacitat física i/o orgànica puguin accedir a les noves tecnologies per formar-se o teletreballar.

7. Aprovar el Decret d’Accessibilitat a Catalunya

Garantir el dret a l’accessibilitat i a la mobilitat personal -desplegar la Llei d’Accessibilitat de 2014-. Dedicar-li el pressupost suficient i preveure la creació d’un fons econòmic estable i estructural per a polítiques d’accessibilitat universal.

8. Sistema educatiu inclusiu

Desenvolupar el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

9. Difondre els drets de les persones amb discapacitat

Generar consciència ciutadana i transmissió de coneixement envers els drets de les persones amb discapacitat física i/o orgànica per evitar discriminacions per motius de discapacitat. Formar en l’atenció a la diversitat els agents implicats en la planificació i realització de les activitats culturals, esportives, de lleure, turístiques i d’altres d’atenció directa.

10. Garantir la participació

Aconseguir la participació de les persones amb discapacitat física i/o orgànica, i de les entitats que les representen, en la construcció de les polítiques i estratègies públiques. Assegurar que es té en compte la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

11. Informar, orientar i acompanyar les persones amb discapacitat física sobre el reconeixement legislatiu dels seus drets

Difusió dels drets i coneixement dels canals per denunciar possibles situacions de discriminació i vulneració dels drets, amb l’objectiu de reduir la infradenúncia i fer visible la realitat.

Afegeix un comentari nou