“Apropa cultura”, la cultura que no discrimina

 Font:
Font:

“Apropa cultura”, la cultura que no discrimina

Resum: 

És un programa que afavoreix l’accés a la cultura a persones en situació de discriminació o d’exclusió social

La temporada 2006/2007, l’Auditori de Barcelona va posar en marxa el programa socioeducatiu d’assistència a concerts, amb el nom d l’Auditori Apropa, per apropar la seva programació al preu simbòlic de 3€ a col·lectius en risc d’exclusió. Des d'aleshores, 34 teatres, auditoris i festivals del país i 6 museus de la ciutat de Barcelona s’han adherit al programa, sota el nom “Apropa Cultura”.

Es tracta d’un programa socioeducatiu dels equipaments culturals de Catalunya que afavoreix l'assistència i participació dels usuaris de centres socials a la programació i activitats dels equipaments culturals. Apropa Cultura s'adreça a centres, associacions i serveis culturals que treballen amb col·lectius que necessiten atenció especial o amb dificultats d'integració social (persones amb discapacitat, problemes de salut mental, drogodependència, violència de gènere, persones sense llar, immigrants nouvinguts, entre d’altres).

Les activitats culturals es poden consultar a través del web que actua com a finestreta única de l’oferta cultural, les entrades acostumen a ser gratuïtes o d’un màxim de 3€, depenent de l’activitat i l’espai.

Aquest any ha atès més 11.000 persones en risc d’exclusió social, i compta amb més de mil centres socials inscrits al programa.

Així mateix, ofereix un programa de formació en arts escèniques i música per a educadors socials

Apropa Cultura compta amb el suport econòmic del Departament de Benestar i Família, l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona i de l’Obra Social “la Caixa”. El programa rep el recolzament del consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals facilitant la incorporació de nous equipaments culturals de Catalunya adherits a la Xarxa.

Afegeix un comentari nou