La Federació Catalana del Voluntariat Social presenta “El Manual de Gestió del Voluntariat”

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La Federació Catalana del Voluntariat Social presenta “El Manual de Gestió del Voluntariat”

FCVS

Resum: 

El document neix gràcies a la col·laboració de més de 50 entitats per al suport en la gestió de les persones voluntàries.

El passat 16 de desembre, la Federació Catalana de Voluntariat Social va celebrar el Dia Internacional del Voluntariat a Barcelona per totes aquelles persones voluntàries de la comarca de Barcelona com a homenatge a la seva tasca.

El plat fort de l’acte va ser la presentació del Manual de Gestió del Voluntariat”, un treball de més de 5 anys realitzat col·laborativament amb més de 50 entitats, membres de la FCVS, i un equip de redacció que s’ha dedicat a recollir les dades, estructurar-les i redactar-les. En definitiva, una eina de treball sorgida de la pròpia xarxa associativa i fruit de l’experiència i el coneixement.

Aquest manual neix com a resposta concreta, pràctica i propera a la voluntat expressada per les entitats de treballar conjuntament el tema de la gestió del voluntariat. Pretén ser una eina de suport per al treball de coordinació diari de les persones voluntàries de les entitats, així com, per esdevenir una ajuda en l’elaboració del pla de voluntariat, tal com estableix la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i el foment de l’associacionisme, en l’Article 11 dels Deures de les entitats, apartat “A”.

Aquest manual està estructurat en nou blocs:

  1. El voluntariat social: es descriu breument què és el voluntariat social i quin és el marc legal d’actuació.
  2. La gestió del voluntariat: descriu la figura de coordinació de voluntariat i les competències que aquesta hauria de tenir.
  3. Captació i selecció del voluntariat: es detallen algunes eines a disposició de les entitats per a realitzar aquesta tasca.
  4. Acollida del voluntariat a l’entitat: es parla d’aquells aspectes que cal tenir present s per facilitar a la persona voluntària un bon coneixement de l’entitat.
  5. Incorporació del voluntariat a l’equip de l’entitat: recull informacions per a garantir una bona integració de la persona voluntària.
  6. Formació del voluntariat: proporciona suggeriments per a elaborar un pla de formació per a les persones voluntàries.
  7. Compromís i motivació del voluntariat: ofereix algunes idees que cal tenir en compte per motivar i acompanyar els voluntaris i voluntàries en la seva tasca dins l’entitat.
  8. Desvinculació: proporciona els elements a tenir en compte en la finalització del vincle entre la persona voluntària i l’entitat.
  9. Annexos: s’hi troben documents i adreces web que poden ser d’utilitat per a complementar la informació de cada un dels blocs.

Totes aquelles entitats que vulguin accedir a la guia poden descarregar-se el document a través del següent enllaç.

7è Concurs de Relats de Voluntariat Social

A la segona part de l’acte es van lliurar els premis del 7è Concurs de Relats de Voluntariat Social, uns premis que donen veu a totes aquelles persones que cada dia dediquen part del seu temps als altres i volen donar la seva visió a través d’un relat curt. Aquest any, el primer premi va ser per Beatriu de Haro, voluntària de la Fundació Amics de la Gent Gran, amb el relat “Els Dilluns amb l’Antònia”. Per altra banda, el segon premi va ser per “Una veu amiga” de Maria Conxa Porrera Garrigós, voluntària del Telèfon de l’Esperança.

Afegeix un comentari nou