La PINCat alerta de l'estat de vulnerabilitat en la infància i reclama més mesures per garantir-ne els drets

Fundació Pere Tarrés - Transversal
Autor/a: 
Carlos Faneca
La responsable tècnica de la PINCAT, Judit Calabria, durant l'exposició de les principals conclusions de l'informe de la Plataforma. Font: Taula del Tercer Sector. Font: Taula del Tercer Sector
La responsable tècnica de la PINCAT, Judit Calabria, durant l'exposició de les principals conclusions de l'informe de la Plataforma. Font: Taula del Tercer Sector. Font: Taula del Tercer Sector
La Mònica Gibanel, psicòloga i directora territorial a Girona del Casal dels Infants, ens parla sobre com garantir els drets dels infants. Font: Llicència CC (Unsplash)
L'habitatge és un dels eixos calents en els quals l'informe fa incidència. Font: Llicència CC (Unsplash)
La Conferència de Nacions Unides sobre l'Aigua 2023 se celebra del 22 al 24 de març a Nova York. Font: Unsplash (Llicència CC)
La PINCat reclama mesures i recursos urgents enfocades a reduir les desigualtats que pateix la infància. Font: Llicència CC

La PINCat alerta de l'estat de vulnerabilitat en la infància i reclama més mesures per garantir-ne els drets

Autor/a: 
Carlos Faneca
Fundació Pere Tarrés - Transversal

Resum: 

L'actualització de l'informe sobre l’estat dels drets de la infància i l’adolescència a Catalunya 2023, de la PINCat, alerta que la taxa de pobresa infantil al nostre país augmenta i se situa molt per sobre que la mitjana europea.

El 31,7% d’infants i adolescents es trobaven en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya durant l'any 2022, una de les xifres més altes dins de l'Estat espanyol i que se situa molt per sobre de la taxa de pobresa infantil mitjana a Europa. Aquesta és una de les dades més preocupants que mostra l'informe sobre l’estat dels drets de la infància i l’adolescència a Catalunya 2023 que ha dut a terme la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat), un estudi que evidencia que les xifres de vulnerabilitat són alarmants.

L'informe és una actualització del document sobre l’estat dels drets de la infància i adolescència a Catalunya que la PINCat va elaborar l'any 2021. Per tant, l'informe mostra la situació en la qual ens trobem en referència a les dades del 2020. De manera general, podem dir que l'estudi mostra que la situació no millora en cap dels àmbits analitzats.

Davant aquest preocupant context, des de la PINCat reclamen mesures i recursos urgents enfocades a reduir les desigualtats que pateix la infància. Així, entre altres aspectes, des de la plataforma consideren que cal promoure el coneixement dels drets dels infants, desplegar la llei d’oportunitats de la infància, desenvolupar polítiques de rendes sistematitzades, augmentar i millorar la coordinació entre tots els àmbits i incorporar la participació activa de la infància i adolescència en els processos de generació de normatives que els afecten.

Judith Calabria, responsable tècnica de la PINCat, va ser l'encarregada de presentar l'actualització de l'informe durant la celebració de la jornada 'Europa Social: Un nou impuls a l'acció local i europea en defensa dels drets de la infància', celebrada el passat dijous, 16 de novembre. Calabria va exposar les conclusions dels set eixos de treball que s'analitzen a l'informe i que profunditzen, des de diversos àmbits, en l’estat actual de la garantia dels drets de la infància.

Un de cada tres infants, en risc de pobresa o exclusió social

Un dels indicadors més preocupants és el que fa referència a l'entorn familiar, inclusió i pobresa, on s’analitzen els entorns de creixement i desenvolupament d'infants i adolescents i els factors directes i indirectes, com poden ser la cobertura de les seves necessitats bàsiques o les situacions de risc davant les quals es poden trobar. Segons l'informe, un de cada tres infants es trobava, l'any 2022, en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya.

Cal destacar que aquestes xifres empitjoren les que es registren de mitjana a l'Estat espanyol, convertint Catalunya en la segona regió amb més infants i adolescents en situació de pobresa o exclusió en termes absoluts. La taxa de pobresa infantil supera també la mitjana europea, que se situa en el 24,7%.

A l'informe, la PINCat destaca que durant el període 2016-2021, hi ha hagut un increment del 14,9% d’infants i adolescents que es troben en una situació de risc de pobresa o exclusió social, un context que, en el mateix període, ha portat a registrar un augment del 19,6% del nombre d’infants i adolescents amb expedient obert a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) per situació de risc greu.

L'habitatge és un dels punts calents en els quals l'informe fa incidència. I és que l'augment de preu de lloguer i dels subministraments va fer que, l'any 2022, una de cada tres famílies amb infants i adolescents tingués una despesa excessiva en aquest apartat. Així, després de fer font aquestes despeses, aquestes famílies es quedaven per sota del llindar de la pobresa severa. Cal destacar que, també, que gairebé la meitat de les famílies amb infants i adolescents estava en situació d’exclusió residencial, superant àmpliament la mitjana global, que no arriba al 30%.

Actualment, la inversió en protecció social a famílies i infants a Catalunya és d’un 0,8% del PIB, lluny de la mitjana europea, que se situa en un 2,5%. Per aquest motiu, des de la PINCat demanen a les administracions públiques un augment de la inversió social en la infància i en les famílies. Així mateix, consideren necessari apostar per una estratègia integral per combatre la pobresa infantil, reforçar el sistema de protecció o establir una prestació per a fill a càrrec i impulsar polítiques que tinguin en compte l’efecte diferencial de l’edat de la persona amb discapacitat a l’hora de quantificar el greuge econòmic.

Augment de les violències cap a infants

Calabria va mostrar la preocupació des de la PINCat sobre l’increment de la violència cap a infants, sigui sexual, domèstica o escolar. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), un de cada cinc infants i adolescents estan condemnats a patir algun tipus d’abús sexual abans dels 17 anys. D'altra banda, Save the Children alerta que l’edat mitjana on comencen els abusos són els 11 anys i estima que només el 15% dels casos d’abús sexual arriben a denunciar-se.

A escala de Catalunya, les xifres registrades confirmen aquest context global preocupant. I és que, en el període comprés entre l'any 2016 i l'any 2021, la violència sexual cap a la infància ha augmentat en un 51,3% al nostre país. Les noies d’entre 14 i 21 són les que pateixen més aquestes violències.

Així mateix, l'informe també posa el focus en l'augment de violències masclistes, les violències a nivell digital i les que es produeixen en l'àmbit escolar. En aquest darrer aspecte, la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV) va rebre el curs passat 1.545 casos de possibles situacions de violència en l’àmbit escolar, un augment considerable durant els darrers dos anys, tenint en compte que durant el curs 2020-2021 se'n van registrar 535 possibles casos.

Des de la plataforma proposen una sèrie de punts al voltant d'aquest indicador, per tal que es desenvolupin mesures i accions des de les administracions públiques. Així, la PINCat demana protecció de la infància davant de qualsevol tipus de violència, facilitar els mecanismes de denúncia i agilitzar els terminis dels processos judicials per evitar la revictimització, augmentar els recursos professionals dels equips tècnics de justícia i establir protocols de prevenció i d’acompanyament que tinguin en compte la Planificació Centrada en la Persona per a infants que pateixin violència entre iguals.

La PINCat també reclama desplegar una política pública per avançar cap a la reparació i no repetició en el marc del nou Protocol d'Abordatge de les Violències Sexuals de la Generalitat, contribuir a l'enfortiment de les xarxes socials de suport al jovent, sensibilitzar la societat per lluitar contra l'estigma que pateix la infància que viu situacions de violència i reforçar la prevenció i sensibilització, així com recursos per a la formació de la comunitat educativa per incidir en una major educació afectivosexual.

Afegeix un comentari nou