La postpandèmia porta més persones a demanar ajuda al Projecte Home

FCVS
Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
El director de l’Àrea de Gestió i Comunicació, Jordi Feu, i el psicòleg i terapeuta de l’entitat, Joan Mercader, en la presentacíó del balanç del 2021 de Projecte Home. Font: Projecte Home
El director de l’Àrea de Gestió i Comunicació, Jordi Feu, i el psicòleg i terapeuta de l’entitat, Joan Mercader, en la presentacíó del balanç del 2021 de Projecte Home. Font: Projecte Home
Moment de celebració per una alta terapèutica en un centre de Projecte Home Catalunya. Font: Projecte Home
Moment de celebració per una alta terapèutica en un centre de Projecte Home Catalunya. Font: Projecte Home

La postpandèmia porta més persones a demanar ajuda al Projecte Home

Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
FCVS

Resum: 

Més gent ha acudit l’últim any a buscar suport per superar alguna addicció. La majoria hi arriben amb una salut física i mental més deteriorada i amb unes condicions socioeconòmiques molt precàries.

En tot l’any passat, 2.216 demandes d’ajuda van arribar al Projecte Home Catalunya, mentre que el 2020, durant el confinament, van ser 1.702, i el 2019, abans de la Covid-19, 1.932. L’evolució mostra una tendència a l’alça i, a més del nombre, des de l’entitat es destaca que les persones hi arriben en situacions més deteriorades tant de salut com de recursos econòmics.

A l’hora de fer balanç, responsables de l’entitat destaquen que la realitat els obliga a fer replantejaments: treballen per potenciar i millorar l’actuació en xarxa amb altres recursos i serveis i també han iniciat un estudi intern per tal d’intentar ampliar i agilitzar la capacitat de resposta.

Bona part de les persones ateses durant l’últim any per Projecte Home Catalunya no tenen suport familiar, ni habitatge i pateixen situacions de desestabilització psiquiàtrica. Això obliga els equips terapèutics a buscar respostes adaptades a les necessitats.

Ha augmentat la mitjana d’edat de les persones ateses per consum de substàncies i conductes addictives i se situa en 42 anys, mentre que el 2012 era de 37. A més, en el cas de les dones encara comencen més tard el tractament, amb una mitjana de 45 anys, mentre que els homes ho fan amb 41. El 84% de les 1.508 persones ateses l’any passat eren homes.

Pel que fa a la situació laboral, el 36% tenen feina, una xifra que el 2019 arribava al 51,9%. Entre les dones, però, destaca que tan sols el 25% tenen en la feina la seva principal font d’ingressos. Un 40,4% del total de persones ateses no té estudis o només estudis primaris, un 50,7% compta amb estudis secundaris i un 8,9% té estudis superiors.

En referència a la salut mental, un 27,7% de les persones ateses tenen diagnosticat algun tipus de trastorn mental a més de l’addicció. Aquesta situació es produeix en un 25% dels homes i un 40,9% de les dones.

Consum de cocaïna en la meitat de persones ateses

Seguint la tendència de la darrera dècada, la cocaïna se situa com la principal substància de consum. La consumeixen el 49,2% de les persones que l’any passat van acudir al Projecte Home. La segueixen l’alcohol (36,7%), el cànnabis (5,5%), l’heroïna (3,6%) i les ludopaties (2,5%).

El psicòleg i terapeuta de l’entitat Joan Mercader explica que la cocaïna i l'alcohol són les substàncies per les quals reben més sol·licituds d'ajuda i això és continu al llarg dels últims deu anys. "Una dada rellevant -hi afegeix- és que les dones consumeixen sobretot alcohol i els homes la cocaïna". Mentre que en els homes la cocaïna provoca un 52,4% de les demandes d’ajuda i l’alcohol un 32,3%, en les dones l’ordre s’inverteix i l’alcohol és el responsable de fins a un 62,4% de les demandes d’ajuda mentre que la cocaïna se situa en un 30,3% dels casos.

Precisament, fa un any, Projecte Home Catalunya destacava que les dones amb addiccions ateses el 2020 hi havien arribat en situacions de més cronificació, amb més trastorns de salut mental, amb menys recursos econòmics i amb un entorn familiar menys protector.

Afegeix un comentari nou