Les persones sense sostre de Barcelona passen 3 anys i 9 mesos de mitjana al carrer

FCVS
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les persones sense sostre de Barcelona passen 3 anys i 9 mesos de mitjana al carrer

FCVS

Resum: 

El 61% dels enquestats presenten un grau de vulnerabilitat mig i un 19% un grau de vulnerabilitat alt que requereix una intervenció social prioritària.

Arrels Fundació ha publicat els primers resultats del cens de persones sense sostre on es van enquestar 348 persones per conèixer el grau de vulnerabilitat que pateixen. Un dels objectius del cens era aconseguir informació detallada sobre la situació de les persones que dormen als carrers de Barcelona per després incidir políticament i desenvolupar accions i recursos més enfocats a les necessitats.

A Barcelona hi ha 941 persones dormint al carrer i durant el cens es van localitzar un total de 624 persones dormint al ras, 246 passant la nit dins de caixers i la resta ho feia a la intempèrie. Per altra banda, es van detectar 257 persones dormint soles, 152 persones anaven en parelles i la resta anava en grups d’entre tres i onze persones.

A més, el 61% dels enquestats presenten un grau de vulnerabilitat mig i haurien de ser atesos pels recursos especialitzats per evitar que la seva situació empitjori. I un 19% presenta un grau de vulnerabilitat alt, és a dir, es tracta de persones d'edat més avançada, amb un estat de salut delicat, exposades a més riscos i que haurien de rebre una intervenció social prioritària.

Pel que fa al temps mitjà que aquestes persones passen al carrer, el 73% de les persones entrevistades afirmen que han estat sense llar sis mesos seguits o més. Tot i així, de mitjana les persones sense sostre fa 3 anys i 9 mesos que no tenen una llar estable. De totes aquestes, el 30% no fa ni 6 mesos que dormen al carrer, el 45% porten al carrer una mitjana de 2 anys i 3 mesos, el 13% fa més de 6 anys i 7 mesos que dorm al ras i un 12% supera els 8 anys i 3 mesos.

Una altra dada que mostra el cens d’Arrels és la procedència dels sense sostre. Els principals països de procedència són l’Estat espanyol (31,3%), Romania (19,5%), Marroc (12,6%) i Polònia (5,5%). El 39% de les persones diu que fa més de 5 anys que viu a Barcelona, el 23% porta entre 1 i 5 anys i un 21% fa menys d’un any que resideix a la capital catalana; el percentatge restant no va respondre.

Gràcies a les persones voluntàries

El cens de persones sense llar va ser possible gràcies a la implicació de 284 voluntaris que van sortir al carrer per parlar amb les persones sense llar. Els equips de voluntaris van recórrer els districtes de l’Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, on es concentra la major part de les persones sense llar a Barcelona. També van recórrer bona part de Gràcia i Les Corts i llocs concrets de Sant Martí.

Afegeix un comentari nou