Manel Güell: “El lideratge és la capacitat que té una persona per influir en les altres”

FCVS
Autor/a: 
Rubén Escobar
Manel Güell, formador i coach especialitzat en lideratge d'equips. Font: Manel Güell
Manel Güell, formador i coach especialitzat en lideratge d'equips. Font: Manel Güell

Manel Güell: “El lideratge és la capacitat que té una persona per influir en les altres”

Autor/a: 
Rubén Escobar
FCVS

Resum: 

El formador i coach destaca els trets característics per exercir un bon lideratge a les entitats socials.

El lideratge consisteix en l'habilitat o procés mitjançant el qual una persona líder pot influir en les altres. Aquesta és la conclusió principal que extreu Manel Güell, formador, consultor i coach d'equips que a la vegada treballa com a professor associat a la Universitat de Barcelona. Especialista en intel·ligència emocional, ètica i habilitats socials, imparteix tallers per a diverses institucions i entitats.

En aquest sentit, les entitats de voluntariat tenen diferents maneres de liderar-se, però gairebé sempre la persona que lidera una entitat ha de tenir una bona capacitat de comunicació, carisma, i capacitat de motivar l'equip. En aquesta entrevista, Güell ens destaca les claus i analitza els diferents tipus de lideratge que s'hi poden donar en una entitat. Ell, a més, és autor de diferents publicacions com 'Escultors de la festa' (2019) o 'La direcció d'un mateix: orientacions per directors i directores escolars' (2019).

Com ha de ser el lideratge d’una entitat perquè sigui una eina útil per a tot l’equip?

El líder ha de tenir molt clar quin és l’objectiu de l’equip, és a dir, cap a on vol anar. Després s’ha de saber trobar quina és la idea o objectius comuns dins de l’equip, perquè no hi hagi confusions entre interessos individuals i col·lectius. El líder ha d’aconseguir que tots els membres d’un equip tinguin els mateixos valors i objectius.

Remar cap a la mateixa direcció.

Un altre factor és tenir en compte les relacions personals i els aspectes emocionals que es produeixen a l’equip. El líder ha de conèixer el grau de maduresa del seu equip per poder-los liderar de manera individual. No només s’ha de valorar la part tècnica o competencial de les persones.

Liderar des de l’emoció?

Primerament el líder ha de tenir una bona intel·ligència emocional per conèixer les seves emocions i regular-les de manera adequada. Ha de passar per un procés d’autoconeixement personal. A més, també ha de conèixer les emocions dels altres mitjançant l’observació.

A les entitats hi ha un lideratge d’equips més horitzontal que vertical?

Les entitats de voluntariat és important que decideixin que volen fer i per a què serveixen. Aquesta decisió pot ser més horitzontal, ja que l’entitat ha de prendre decisions com a xarxa sobre què vol fer com a entitat. Però un cop s’ha definit i aclarit el què, per tal d’evolucionar l’entitat necessita el lideratge igualment.

No hi ha contradiccions?

El lideratge és la capacitat que té una persona per influir en les altres i aconseguir els objectius. Sino, mai es duu a terme. La capacitat d’influència d’una persona és el lideratge. No hi ha una contradicció entre prendre decisions de manera col·lectiva i la necessitat d’un lideratge.

Quines responsabilitats implica assumir el lideratge?

Totes les responsabilitats. El líder assumeix la responsabilitat de portar a l’entitat cap a l’objectiu decidit. D’alguna manera el líder ha d’assumir el cost emocional i de treball que representa treballar amb el col·lectiu que atén. El líder sempre ha de passar comptes. En una entitat, ONG o associació de veïns hi ha un lideratge de l’acció del dia a dia que ocupa el gerent i un lideratge de visió de futur més enfocat a les juntes.

Què delegar i què no delegar, deu ser un dels maldecaps de tota persona líder.

Per delegar la primera condició és que ell sempre és l’últim responsable d’allò que delega. Delegar és donar responsabilitat a una altra persona d’una tasca que li correspondria al líder. En aquest sentit, la persona delegada també aprèn i té unes competències.

Què no es pot delegar?

Hi ha responsabilitats que el líder no pot delegar, com per exemple, decidir els càrrecs executius o els càrrecs de gestió. O també, repartir i modular les càrregues de feina analitzant la situació de cada membre. Una altra tasca que li correspon al líder és la resolució de conflictes i sobretot la responsabilitat última de tot acte de delegar, que és del líder. A més, una responsabilitat que té el líder és la de supervisar les delegacions.

Posa’m un exemple.

Un tècnic d’un ajuntament pot delegar com es munta un acte, però no pot delegar la decisió de si es fa o no aquell acte. Les visions estratègiques les ha d’assumir el líder, ha de prendre les decisions importants.

Com una persona que exerceixi de líder pot ajudar a motivar i desenvolupar les competències del seu equip?

Una estratègia és formar-los. Una altra és tenir en compte els seus punts de vista i opinions. També es pot fer tenint en compte els seus desitjos i projectes de futur. És fonamental tenir-os en compte i que no siguin uns titelles, que participin en les decisions i que se’ls escolti.

Alguna més?

Serà ridícul però un altre element és felicitar l’equip i reconèixer els mèrits quan han fet un projecte o una activitat de mèrit.

Com es detecten els lideratges que no són bons?

Quan en un equip el líder no exerceix com a líder, les persones no saben què fer i hi ha una indecisió en l’acció i en els objectius que s’assoleixen. De vegades el que passa és que algú dins de l’equip fa de líder per la seva actitud i llavors la gent no sap si fer cas a qui ha assumit aquest paper o al líder oficial.

Es poden generar tensions.

L’equip sense líder no funciona, hi pot haver malestar entre els membres de l’equip, frustracions, etc. Quan el líder deixa d’assumir responsabilitats i de prendre decisions, es detecta que no hi ha lideratge. També es pot detectar quan aquesta persona no té visió de futur de l’entitat o de l’associació a dos o tres anys vista.

Els equips de voluntariat també necessiten un lideratge?

Sí, totalment. Si ningú lidera aquest col·lectiu no s’aconsegueix l’objectiu del grup. En el cas dels voluntaris, on no hi ha una retribució econòmica, el lideratge pot ser rotatiu. Convocar una reunió i decidir dia i hora, per exemple, és una decisió que ha de prendre el líder. El lideratge no vol dir autoritat o autoritarisme. El líder convoca les reunions.

Afegeix un comentari nou