Marc Balaguer: "L’avaluació és un element de transparència i de democràcia"

FCVS
Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
Economista i doctor en Polítiques Públiques i Transformació Social per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marc Balaguer és director executiu d’Ivàlua. Font: Ivàlua
Economista i doctor en Polítiques Públiques i Transformació Social per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, Marc Balaguer és director executiu d’Ivàlua. Font: Ivàlua
El director executiu d’Ivàlua argumenta la necessitat d'avaluar perquè només avaluant se sap si l’acció de les entitats socials o de les polítiques públiques arriba a la ciutadania. Font: Ivàlua
El director executiu d’Ivàlua argumenta la necessitat d'avaluar perquè només avaluant se sap si l’acció de les entitats socials o de les polítiques públiques arriba a la ciutadania. Font: Ivàlua

Marc Balaguer: "L’avaluació és un element de transparència i de democràcia"

Autor/a: 
Sònia Pau Cortada
FCVS

Resum: 

El director executiu d’Ivàlua argumenta la necessitat d'avaluar i avaluar bé perquè només avaluant se sap si l’acció de les entitats socials o de les polítiques públiques arriba a la ciutadania i transforma la realitat.

Posar números a les llars afectades per pobresa energètica i evidenciar l'efecte positiu del 'B-Mincome', un projecte pilot de l’Ajuntament de Barcelona que consisteix en una transferència monetària complementada amb polítiques d’activació per treure de la situació d'exclusió un miler de famílies desafavorides dels barris del Besós, són alguns dels treballs de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua.

El director d'Ivàlua, Marc Balaguer, alerta que en el tercer sector es parla molt de transformació i d’innovació, però afirma que l’única manera de saber si realment es transforma és amb l'avaluació.

Des d'Ivàlua promoveu la cultura de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya. L'avaluació encara és un deure pendent en el tercer sector social i en molts altres àmbits?

Sobretot on no intervé el mercat i en àmbits relacionats amb les intervencions públiques o des del tercer sector en atenció a les persones vulnerables avaluar és una de les úniques maneres de generar coneixement. Desgraciadament, moltes d’aquestes polítiques no s’avaluen i no se sap si s’adrecen a qui s’han d’adreçar, si estan ben dissenyades, si donen resposta als col·lectius que les necessiten... No se sap, de fet, si impacten correctament a la ciutadania i sí, òbviament, és una assignatura pendent.

Google o Microsoft avaluen cada cop que posen en marxa un aplicatiu o un nou servei. S’evidencia que molts no funcionen o no tenen prou impacte. En les polítiques públiques es fa en pocs casos i no es pot saber, per tant, si el que es fa funciona o no.

Segons dades de la Taula del Tercer Sector de fa un parell d'anys, només el 9% de les entitats disposava d’una àrea especifica d’avaluació.

Això surt d’un estudi important que va ser el primer, fa dos anys, que va quantificar si el tercer sector duia a terme avaluacions i amb quins mitjans. Segurament avui sortirien dades molt similars. Però cal dir que si mirem de cinc anys cap aquí s’ha millorat. Cada cop més es dona més importància i hi ha més consciència del paper que juga l’avaluació com un element de millora de les intervencions tant les entitats del tercer sector com les administracions demanden més avaluacions.

Es veu no només com un element de justificació, sinó de millora. El que no és tan positiu és que encara queda molt perquè l’avaluació estigui incorporada dins del procés de la política pública i dels programes socials. A vegades està al final com un element justificatiu. I en altres casos en pensa en la política i en la intervenció i al final de tot en l’avaluació. Per poder dir que l’avaluació està incorporada en el conjunt de l’actuació hauríem de pensar amb actuacions que incorporin l’avaluació des de l’inici perquè tingui molts més efectes.

"Incorporar l’avaluació des del principi vol dir generar moments per poder reflexionar si el que fem és el més adequat, si té impacte i si anem cap on volem anar"

Per tant, l’avaluació s’està incorporant més, però no de la manera més idònia?

No es fa de forma sistemàtica, sinó amb polítiques puntuals. S’haurien d’incorporar en el conjunt de les intervencions públiques. Es diu que no hi ha recursos o capacitat per fer-ho... El fet és que no es preveuen els recursos per a l’avaluació perquè no està integrada en el cicle.

Falta fer el clic aquest de la incorporació en el cicle?

És important que quan es pensi en una intervenció es pensi també en avaluar-la com a forma sistemàtica per saber si funciona. En el fons, avaluar és reflexionar sobre les intervencions i, com que ens dediquem a gestionar, en molts casos no pensem si ens dirigim a qui volem, si hi ha resultats... Incorporar l’avaluació des del principi vol dir generar moments per poder reflexionar si el que fem és el més adequat, si té impacte i si anem cap on volem anar.

Transformar sí que és un element que es reclama a les entitats. No sabem si transformem si no avaluem bé?

Exacte. Parlem molt de transformació i ens omplim la boca d’innovació, però l’única manera de saber si transformem és avaluar. Sense avaluar ens movem per intuïcions i per inèrcies.

Des d'Ivàlua parleu també del concepte de “valor públic”...

El valor públic i la transformació estan relacionades. El valor públic és allò que produïm des de les organitzacions i ajuda a millorar el benestar de la ciutadania i transforma la societat. Per saber si una organització aporta aquest valor públic cal veure si dona resposta a les necessitats de la ciutadania. Només avaluant sabem si l’acció arriba a la ciutadania i transforma la realitat. Cal saber el valor de les polítiques i intervencions i si donen resposta a les necessitats.

"Parlem molt de transformació i ens omplim la boca d’innovació, però l’única manera de saber si transformem és avaluar"

Arribaran molts recursos d’Europa, els Fons de Recuperació Next Generation UE. És una oportunitat per introduir l'hàbit de l'avaluació?

En un context de molta tensió sobre els recursos públics i en el qual s’han identificat moltes necessitats i molt diferents és encara més important posar en marxa processos d’avaluació que no siguin justificatius, sinó que veritablement millorin les polítiques públiques i facin que els recursos públics arribin a les persones que els necessiten.

L’avaluació és per a l'entitat un element de transparència i de democràcia. Permet identificar i conèixer l’efectivitat d’allò al que es dediquen recursos i donem comptes a la ciutadania sobre el seu ús. En un moment de tensió sobre els recursos i quan n’arribaran de la Unió Europea, cal que es destinin de la manera més eficient possible i donin resposta a les necessitats, que han canviat molt amb la pandèmia.

S’han avaluat els programes socials posats en marxa durant la pandèmia?

Moltes de les mesures s’estan avaluant, però és un procés lent.

Fa temps que des d’Ivàlua treballeu amb la Taula del Tercer Sector...

El projecte amb la Taula va començar fa cinc o sis anys i és molt interessant per generar eines per a l’avaluació en àmbits molts diferents. Les entitats socials a Catalunya són molt diverses, n’hi ha que fan avaluacions d’impacte molt rigoroses i altres que ni tan sols la tenen incorporada. Hem caracteritzat les necessitats a partir d’entrevistes i hem fet una guia d’avaluació per cobrir aquestes necessitats. També hem fet formacions i assessoraments i l’última novetat és una eina d’autodiagnosi pensada perquè sigui útil a tot tipus d’entitats.

Afegeix un comentari nou