Re-generem-nos: guia d’autodiagnosi de gènere per a entitats

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Re-generem-nos: guia d’autodiagnosi de gènere per a entitats

Autor/a: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Com podeu saber si la vostra entitat treballa des d’una perspectiva de gènere? Poseu-vos a prova i tindreu la resposta!

El Consell de la Joventut de Barcelona i el Grup de Treball d’entitats de gènere han editat la guia Re-generem-nos: autodiagnòsi de gènere per a entitats amb l’objectiu de promoure que les entitats juvenils tinguin en compte la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la seva activitat.

Aplicar la perspectiva de gènere significa promoure la seva incorporació en l'organització interna, la planificació i l'execució de totes les activitats i el funcionament ordinari de les entitats, així com impulsar-ne la seva transversalitat. És a dir, prestar atenció a la realitat diferenciada de les dones i els homes i dissenyar actuacions que s’adaptin o hi donin resposta.

A través d’aquesta guia, les entitats poden autoevaluar-se en qüestions relatives al gènere i la sexualitat tot responent a les diferents preguntes que es plantegen. Així, poden veure si, tant internament com externament, incorporen la perspectiva de gènere o, en cas contrari, en quins punts fallen per poder posar-hi solució. Les preguntes es divideixen en el següents blocs temàtics: aspectes generals de l’entitat, organització, participació, òrgans de decisió, comunicació, sexualitat i diversitat.

Descarregueu-vos la Guia Re-generem-nos, i poseu-vos a prova!

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou