Reclam per a impulsar la millora de l’educació de la mà de la recerca

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
Un dels reclams del manifest és quadruplicar la inversió en recerca educativa. Font: Getty Images
Un dels reclams del manifest és quadruplicar la inversió en recerca educativa. Font: Getty Images

Reclam per a impulsar la millora de l’educació de la mà de la recerca

Autor/a: 
Anna Echeverria i Bel
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Més de 150 professionals, experts i expertes en educació i gestió pública signen un manifest per reclamar una major inversió en recerca que impulsi una millora educativa.

La Fundació Jaume Bofill ha impulsat un manifest per reclamar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que posin en marxa mesures per superar la desconnexió existent entre les polítiques educatives amb la recerca i les evidències, amb l’objectiu d’impulsar la millora i l’equitat del sistema educatiu.

El manifest s’ha elaborat en el marc del projecte ‘+ Recerca x Millor Educació’ de la Fundació Bofill que vol afrontar i fer visible el problema d’aquesta desvinculació i també el fet que el Departament d’Educació no avalua de manera sistemàtica els programes i polítiques que s’impulsen. Per aquest motiu no es coneix si funcionen i s’impedeix la seva millora.

En aquest sentit, la Fundació exposa a la presentació del projecte al seu web que “el coneixement que es genera [a través de recerca local o internacional] no s’utilitza ni per informar les polítiques ni per millorar les pràctiques. I, alhora, s’estan perdent oportunitats d’aprenentatge del sistema perquè la majoria de programes i polítiques educatius no són avaluats.”

Davant d’això, la Fundació Bofill ha elaborat el manifest ‘Apostem per la recerca per millorar l’educació’ on proposa el desplegament d’un Pla per a unes Polítiques Educatives Fonamentades, amb 16 propostes clau per a dur a terme durant aquesta legislatura.

D’entre les 16 propostes destaca el fet de dedicar l’1% del pressupost d’Educació a generar i transferir coneixement rigorós per millorar el sistema educatiu (actualment es dedica el 0,27%).

Així com posar en marxa l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, contemplada a la Llei d’Educació de Catalunya des de fa una dècada, i establir que tots els programes i polítiques educatives estiguin fonamentats en dades i coneixement i comptin amb un pla d’avaluació rigorós, públic i prescriptiu per millorar el seu disseny i mesurar-ne l’impacte.

Destaca també el reclam que l’administració educativa promogui i financiï recerca que respongui als reptes educatius particulars del país, amb incentius per als investigadors i dades accessibles i de qualitat.

El conjunt de les propostes sorgeixen de l’informe 'La recerca al servei d’una política educativa fonamentada', elaborat per Josep M. Vilalta i Núria Comas amb la col·laboració d’una desena de persones expertes en els àmbits de la recerca i polítiques educatives.

Afegeix un comentari nou