S’incrementen en un 50% els casos d’alcoholisme

Autor/a: 
FCVS-Comunicació
 Font:
Font:

S’incrementen en un 50% els casos d’alcoholisme

Autor/a: 
FCVS-Comunicació

Resum: 

Des del 2002 s’observa un augment progressiu del consum de l’alcohol, en detriment d’altres substàncies, principalment cocaïna, segons posa de manifest l’informe de la ONG Projecte Home. El cannabis és la droga més habitual entre els joves de 13 a 23 anys.

Amb motiu del Dia Internacional contra l’ús indegut i el tràfic il·lícit de Drogues (26 de juny), l’ONG Projecte Home Catalunya ha presentat el balanç de les seves actuacions amb les persones drogodependents durant l’any 2011.

Projecte Home Catalunya va atendre 1.394 persones per problemes de drogues i altres conductes addictives (l’any 2010 se’n van atendre 1.462), amb una mitjana d’edat de 33 anys, essent el 85% homes, dada que gairebé no ha variat en els darrers vint anys. El primer municipi on resideixen els usuari és Barcelona, amb un 29%, en segon lloc Badalona, amb el 5% i després Sabadell, amb un 4%.

L’alcohol és la substància principal de consum, amb un 26%dels casos atesos pel Projecte Home durant el 2011. L’any anterior es van atendre un 12% de casos de alcoholisme, per tant l’increment ha estat de més d’un 50%; de fet, des del 2002 s’observa un augment progressiu del consum de l’alcohol, en detriment d’altres substàncies, principalment cocaïna. La gran accessibilitat i permissivitat social, així com el menor cost respecte a altres substancies il·legals en l’actual context de pèrdua de poder adquisitiu poden ser algunes de les causes d’aquest increment.

La cocaïna continua davallant, tot i continuar sent la primera substància de consum a Projecte Home. Aquest 2011 s’han atès un 46%, mentre que el 2010 en es van atendre un 58%. Els casos atesos per heroïna va ser d’un 13%, i es conserva en aquests valors des de l’any 2004. El Cannabis és la substància principal en l’11% dels casos, mantenint-se en uns valors estables, però entre els joves de 13 i 23 anys la substància majoritària (un 56%).

Afegeix un comentari nou