Susagna Escardíbul: “Jugar és la forma en com aprenem a relacionar-nos amb l’entorn i les altres persones”

Suport Tercer Sector
Autor/a: 
Eugenia Ifer
 Font: Susagna Escardíbul Tejeira
Les beques Fundesplai estan destinades a famílies amb situacions socioeconòmiques vulnerables. Font: Fundesplai.
 Font: Fundesplai
Participar en el lleure educatiu contribueix a l’èxit educatiu perquè reforça les competències socials i emocionals així com les competències transversals. Font: Fundesplai.

Susagna Escardíbul: “Jugar és la forma en com aprenem a relacionar-nos amb l’entorn i les altres persones”

Autor/a: 
Eugenia Ifer
Suport Tercer Sector

Resum: 

Durant l’any 2021, Fundesplai va donar quasi 6.000 beques d’activitat d’estiu a famílies en situacions de vulnerabilitat.

Susagna Escardíbul Tejeira és pedagoga i educadora de Fundesplai, una organització dedicada des de fa més de cinquanta anys a treballar a favor de infants, joves, famílies i el Tercer Sector des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.

Quin és el teu rol a Fundesplai?

Soc pedagoga i educadora en el temps educatiu del lleure. Formo part de l’àrea d’innovació i continguts de Fundesplai. Principalment, coordino l’elaboració de programes pedagògics i recursos didàctics, entre els quals, destaca la proposta educativa que presentem cada dos anys al voltant d’una temàtica d’especial interès en l'àmbit educatiu i social. Aquest curs, per exemple, estem desenvolupant el segon any de “Menjar canvia el Món”, una proposta educativa pel dret a l’alimentació saludable i sostenible.

Quina importància té el lleure a la infància?

Jugar és la forma en com aprenem a relacionar-nos amb l’entorn i les altres persones. És una activitat universal d’un valor incalculable. Si ens fixem detingudament descobrirem que aquesta activitat els permet practicar repetidament competències comunicatives (saber explicar el joc, negociar les regles...), socials (cooperació, empatia, respecte...), cognitives (pensar en una estratègia, entendre les regles, atenció...), motrius (habilitats físiques...), emocionals (aprendre a guanyar i aprendre, superar reptes, guanyar confiança...).

Per altra banda, l’Art. 31 de la 'Convenció dels Drets de la Infància de les Nacions Unides', reconeix el dret de l’infant al descans i a lliurar-se al joc i a les activitats d’esbarjo adequades a la seva edat, i a participar lliurement a la vida cultural i les arts. Considerar el joc com un dret és una perspectiva que confereix valor i reconeixement a l’acte de jugar. Això té implicacions importants per als adults i els professionals, ja que suposa assumir la responsabilitat que comporta vetllar perquè l’infant gaudeixi plenament d’aquest dret.

Quin impacte té pels infants participar d’espais d’oci i de lleure?

Diferents estudis com la ‘Participació infantil i la construcció de ciutadania’ i informes com el de Síndic de Greuges Catalunya 'Informe sobre els drets de la infància' o 'L'estat de l'educació a Catalunya' de la Fundació Jaume Bofill, aporten evidències molt clares sobre l’impacte positiu de les activitats de lleure educatiu al desenvolupament integral de l’infant.

Participar d’aquestes activitats contribueix a l’èxit educatiu perquè reforça les competències socials i emocionals així com les competències transversals; amplia les oportunitats educatives, especialment dels infants i joves en situació de vulnerabilitat; són una escola de ciutadania i participació, un antídot contra l’exclusió social i contribueixen significativament a la cohesió social als territoris, estimulen la creativitat i desperten noves inquietuds i naturalment també ajuden a conciliar la vida familiar i labora.

Per què són tan importants les colònies i els campaments?

Mereixen una menció especial perquè, en primer lloc, són activitats que reforcen el contacte amb la natura. I com sabem, tancats a casa o davant de les pantalles, l’aïllament i la desvinculació del medi natural és cada vegada més gran. Aquesta ruptura s’ha vist aguditzada durant la pandèmia i contribueix a diferents malestars físics i mentals. En segon lloc, perquè en el món canviant i complex d’avui, és més necessari que mai educar els infants per enfrontar-se a situacions noves i incertes i d’aquesta manera, incrementi la seva autonomia i confiança.

Fer amistats noves, adaptar-se a un lloc nou i lluny de la família, assumir les tasques quotidianes de cura d’un mateix o saber gestionar les pors que generen les situacions noves són aprenentatges lligats a l’experiència de la majoria de les activitats d’estiu. I, en tercer lloc, perquè potencien el compromís social, implicant activament els infants i joves en la millora del seu entorn. Activitats com col·laborar amb una entitat ambiental per fer una acció de neteja de platges, rius o muntanyes són un bon estímul per formar persones capaces de transformar el món.

Existeix desigualtat en l’accés al lleure educatiu?

Cada cop més, això implica repensar els entorns d’aprenentatge i fer una aposta decidida de coordinació d’esforços entre totes les institucions i recursos socioeducatius. El lleure educatiu forma part d’aquests entorns d’aprenentatge des de fa dècades, dins i fora de l’entorn dels centres educatius. I fa molt de temps que reivindiquen el seu paper educador. Paper que, d’altra banda, és reconegut per les diferents normes legals: Convenció dels Drets dels Infants de Nacions Unides, Estatut de Catalunya, Llei d'Infància i al Pacte per a la Infància de 2013.

La realitat de la participació en les activitats de lleure ens mostra que malgrat tot aquest marc jurídic, encara avui no es garanteix la igualtat d’oportunitats en l’accés a les activitats de lleure. De fet, caldrà analitzar bé les conseqüències que arrosseguem després de l’impacte de la pandèmia (recordem que el lleure va ser un dels àmbits educatius més afectats), i continuar treballant perquè cap infant es quedi al marge.

Com es combat des de Fundesplai aquesta desigualtat?

A Fundesplai volem garantir el dret de tots els infants i joves a gaudir d’un lleure educatiu de qualitat, per aquest motiu tenim les beques Fundesplai. Durant l’any 2021, hem aconseguit donar 13.445 beques o ajuts. Aquestes engloben les beques d’activitats d’estiu, ajuts per a colònies escolars, ajusts per a colònies en família, ajuts per a activitats de vacances i excursions i beques d’un mes en menjadors escolars.

Quina és la vostra visió del lleure educatiu?

Apostem per un model de lleure educatiu que avanci en la línia de, per una banda, una educació humanista, orientada al bé comú i a actuar des d’una perspectiva de caràcter ètic per afrontar els reptes globals, que estimuli la participació i la ciutadania activa, la solidaritat, la convivència i la sostenibilitat, la igualtat de gènere i en general, els valors humans. Així mateix, fomentar l’equitat i la igualtat d'oportunitats dels infants com a part del dret a l’educació en el lleure.

Altra prioritat és basar-se en els principis de ciutat educadora i cooperació educativa amb les famílies, amb les administracions públiques, els centres educatius i els altres serveis i entitats culturals i d'un territori, promovent la bona entesa i el treball en comú. I finalment, convertir el territori en protagonista dels projectes educatius de lleure infantil, aportant elements d'identitat i de treball comunitari i defugint d’iniciatives que converteixin l’infant en un consumidor passiu.

Afegeix un comentari nou