E.g., 17/02/2020
PUBLICA UN ESDEVENIMENT
agenda

Curs de Comptabilitat bàsica per a entitats de l'economia social

Calculadora amb monedes. Font: Images_of_Money (Flickr)
Dimarts, 27/03/2012 fins Dijous, 05/04/2012

Conèixer diferents eines bàsiques per a la previsió, el seguiment, l’avaluació i l’anàlisi dels recursos econòmics de l’organització.

Curs de 16 hores, repartides en 4 sessions, destinat a persones encarregades de portar els comptes de l’organització.

El programa del curs és el següent:

1. Introducció a la gestió econòmica:

 • Importància de la gestió econòmica
 • Coneixements previs i aspectes bàsics del control econòmic
 • Gestió administrativa de la informació econòmica

2. Comptes Anuals:

 • El patrimoni: balanç de situació
 • El compte de resultats
 • La memòria

3. Construcció de la informació comptable:

 • Cicle comptable
 • La partida doble

4. El Pla General Comptable

5. Moviments de capital i fons propis:

 • El Capital
 • Fons de reserva

6. Finançament:

 • Propi
 • Aliè

7. Aplicació dels resultats:

 • Tractament dels guanys
 • Tractament de les pèrdues
 • Resultats Extracooperatius

8. Les subvencions:

 • Comptabilització, tractament fiscal

9. Els impostos:

 • IVA, Impost de societats, IRPF

Data: 

Dimarts 27 març

Hora: 

15:30

Correu electrònic Organitzador: 
info@aposta.coop