Tresoreria i comptabilitat

Chakir El Homrani és el nou conseller de Treball, Afers Socials i Famílies.

news-iconNotícia > Econòmic

El Govern català desbloqueja els pagaments a entitats socials aturats per l’aplicació del 155

El Departament de Treball, Afers Social i Famílies signa 251 expedients per un import de 304 milions d’euros vinculats, principalment, a l’àmbit de dependència, discapacitat, infància i joventut.

German Hurtado, membre de Bové Montero i Associats.

news-iconNotícia > Econòmic

German Hurtado: "L’auditoria és un acte de transparència davant tercers"

Parlem amb German Hurtado, membre de Bové Montero i Associats, sobre què representa per a les entitats auditar els seus comptes i quin procés cal seguir per fer-ho.

El bonus de prevenció permet a les entitats recuperar una part de les seves cotitzacions.

news-iconNotícia > Econòmic

Últims dies perquè les entitats sol·licitin el bonus de prevenció

Fins al 31 de maig, les associacions i les fundacions que hagin contribuït a reduir la sinistralitat laboral poden accedir a aquest incentiu que els permet recuperar un percentatge de la seva cotització a la Seguretat Social.

Els dubtes sobre els models tributaris són algunes de les consultes que es poden plantejar a través d'aquest servei.

news-iconNotícia > Econòmic

Voleu consultar els dubtes de la vostra entitat en matèria econòmica i fiscal?

El servei d’assesorament econòmic de Xarxanet ajuda les organitzacions no lucratives a resoldre qüestions vinculades a la seva gestió econòmica.

Mans unides per donar ajut

news-iconRecurs > Econòmic

Les subvencions i la seva comptabilitat

Des del moment en què una entitat rep notificació que li han concedit una subvenció, ha de fer el corresponent registre comptable. Aquest serà diferent en funció del tipus de subvenció i de la durada de l'acció subvencionada.

Tresoreria

news-iconRecurs > Econòmic

Què cal tenir en compte per a una bona gestió de tresoreria?

Per evitar situacions de tensió de tresoreria cal que les entitats tinguin una bona planificació.

Les entitats obligades a fer-ho han de presentar diverses declaracions fiscals aquest mes

news-iconNotícia > Econòmic

Calendari fiscal del tercer trimestre de 2017 per a les entitats no lucratives

Alguns dels models que s’han de presentar aquest octubre són els 111, 115, 202, 123, 216, 303 i 349.

No totes les organitzacions no lucratives estan obligades a fer l'Impost de Societats.

news-iconRecurs > Econòmic

La meva entitat està obligada a presentar l'Impost de Societats?

Aquest mes de juliol passat, moltes organitzacions han presentat declaració de l'Impost sobre Societats. Saps si la teva entitat ho ha de fer?

Fiscalitat justa.

news-iconNotícia > Internacional

Tres organitzacions llencen una campanya per aconseguir una fiscalitat justa

Oxfam Intermón i dues plataformes en contra dels paradisos fiscals volen fer pressió ciutadana per aconseguir que les institucions no contractin empreses vinculades amb paradisos fiscals.

Mà en un arxivador. Font:www.abcbank.net

news-iconRecurs > Econòmic

Terminis de conservació dels documents econòmics

Moltes entitats tenen problemes d'espai que dificulten la conservació dels documents relacionats amb la seva gestió, però hi ha diverses normes legals que obliguen a guardar-los durant un cert temps.

news-iconRecurs > Econòmic

L'iva en la venda de productes de segona mà

Hi ha entitats no lucratives que pel seu compliment fundacional porten a terme la venda de productes de segona mà rebuts de donacions o adquirits a persones que no tenen la condició de professionals ni d'empresaris o empresàries.

Calculadora amb llapis. Font:www.contasconnosco.pt

news-iconRecurs > Econòmic

El càlcul i registre de les amortitzacions

En arribar al final de l'exercici, i abans de tancar la comptabilitat de l'entitat, cal registrar la pèrdua de valor que han patit els seus immobilitzats. És el que s'anomena amortització.

Bitllets i monedes d'euro. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Internacional

Oxfam Intermón denuncia que 5 dels 15 paradisos fiscals més agressius del món es troben a Europa

L’informe “Guerres fiscals” també assenyala que la mitjana de l’impost de societats als Estats del món s’ha reduït quatre punts en 10 anys.

Caixa registradora vintage. Font: web Pixabay

news-iconRecurs > Econòmic

El Pla de Comptes de les entitats no lucratives

El Pla de Comptes és un llistat de comptes numèrics que està dividit en 7 grups patrimonials que permetrà traduir els fets econòmics d’una entitat.

news-iconNotícia > Formació

Voleu aprendre a gestionar correctament la tresoreria d'una entitat?

L'Escola Empresarial Cooperativa Aposta organitza del 8 al 14 de juliol una formació a Mataró per conèixer conceptes i eines per a la gestió de la tresoreria.

news-iconNotícia > Econòmic

Saps com interpretar els balanços comptables de la teva entitat?

Per analitzar les dades econòmiques d’una entitat és molt important disposar d’una determinada informació i d’aquesta forma conèixer l’actual estat financer de l’entitat i els seus punts forts i febles.

Imatge monedes d’euro. Font: pixabay

news-iconNotícia > Econòmic

Elabora el teu pressupost d’una manera eficaç de cara el 2015

Per poder planificar amb antelació els diferents escenaris econòmics amb els que es trobaran les entitats socials el pròxim any, és molt important que elaborin un pressupost.

Imatge mans i bitllets

news-iconNotícia > Econòmic

La comptabilització de les subvencions

Existeixen diferents tipus de subvencions com oficials de capital, afectes a l’activitat o subvencions a l’explotació. La comptabilització de les subvencions variarà en funció del seu tipus.

Jaume Marí

news-iconNotícia > Projectes

Jaume Marí: "Finan3 és un projecte estratègic del Tercer Sector Social i per al Tercer Sector Social"

El president de Finan'3, Jaume Marí, ens explica com va néixer la cooperativa i els serveis que ofereixen a les entitats del Tercer Sector Social.

Àbac. Font: ansik (flickr)

news-iconNotícia > Formació

Comptabilitat i fiscalitat al dia

La Fundació Pere Tarrés realitza a partir del 7 de març una formació on es mostraran els conceptes bàsics per gestionar correctament l’entitat.

Elise Communications (Flickr)

news-iconNotícia > Projectes

Esteu pensant en constituir una associació?

Torre Jussana realitza, mensualment, tallers gratuïts per a les persones que volen posar en marxa una iniciativa no lucrativa a Barcelona i no saben per on començar.

Logo de la zona única de pagament SEPA. Font: sepaesp.es

news-iconNotícia > Econòmic

La Generalitat modifica els seus models de pagament a norma SEPA

La notificació per la modificació de les dades bancàries segons la norma SEPA ja es pot presentar a la Generalitat.

Comptabilitat. Font: Evagea (Flickr)

news-iconNotícia > Formació

Introducció a la comptabilitat

La Fundación Gestión y Participación Social realitza durant el mes de febrer una formació on line que permet conèixer les nocions bàsiques que afecten a les organitzacions.

Imatge pluma i paper

news-iconNotícia > Econòmic

5 criteris per registrar operacions comptables

Amb el nou Pla General Comptable vigent des del 2008 adaptat per entitats no lucratives, s’han introduït diferents criteris de valoració per registrar les operacions comptables correctament.

guardiola porquet_kennysarmy_Flickr

news-iconNotícia > Econòmic

Planifica la tresoreria de la teva entitat!

L’actual conjuntura econòmica, pot provocar retard en el cobrament d’alguns ingressos que les entitats tenen pendent de cobrar i que en determinats moments l’entitat es quedi sense liquiditat. Per tal d’evitar aquest problema, és molt importat que les associacions i fundacions tinguin una planificació de la tresoreria.

Gestió entitats. Font: Àlbums_SINAPSIS (flickr)

news-iconNotícia > Formació

Aprèn com gestionar una entitat d’economia social

Aposta organitza a Granollers una formació adreçada a possibilitar la comprensió i l’anàlisi de l’estat comptable i financer.

Calculadora

news-iconRecurs > Econòmic

El procés de tancament de l'exercici comptable. Punts que hem de tenir en compte.

Quan s'apropa la data de tancament de l'exercici de la majoria de les entitats, anem a veure quines són les comprovacions i operacions que s'han de fer per efectuar correctament el tancament de la nostra comptabilitat.

Comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

El Pla de Comptabilitat de les entitats sense fins lucratius d'àmbit estatal

El passat 24 de novembre va ser publicat en el BOE el Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d'actuació d'aquestes.

El RD introdueix modificacions en alguns aspectes fonamentals de la normativa comptable d'aquestes entitats.

Calculadora amb monedes. Font: Images_of_Money (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

La comptabilitat de costos

Les entitats no lucratives sovint tenen la necessitat de poder quantificar el resultat concret d'un projecte, una secció o un departament dins de la comptabilitat general de l'entitat. La manera de poder fer-ho és portar una comptabilitat per centres de cost, en la qual es faci una correcta assignació de les despeses entre cadascun d'aquests centres. En aquest recurs es veurà de quina manera s'han de definir, quins criteris de distribució són els més habituals i com podem analitzar el resultat de cada centre de cost per separat.

calculadora amb monedes_Images_of_Money_Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

Les auditories en les entitats no lucratives

De vegades, les entitats sense afany de lucre estan obligades o bé opten voluntàriament per fer una auditoria econòmica de la seva entitat. En aquest recus veurem en què consisteixen.

Full de comptabilitat.

news-iconRecurs > Econòmic

Cicle comptable, les diferents fases

Anomenem cicle comptable a les diferents passes que hem de seguir per tal d'elaborar de forma sistemàtica els comptes anuals de final d'exercici -balanç de situació, compte de pèrdues i guanys i memòria econòmica- partint del balanç de situació d'inici d'exercici.

Tresoreria

news-iconRecurs > Econòmic

Eines pel finançament de la tresoreria

En moltes ocasions, les entitats han de fer front a les despeses d'un projecte o a comprar algun equip sense haver rebut els diners dels ajuts, subvencions o factures que finançaran els mateixos. En aquest recurs s'explicaran algunes de les diverses possibilitats per obtenir la liquiditat necessària per fer front als pagaments, en aquest interval fins que arriba el cobrament.

Euro Note Currency - EnvironmentBlog - Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

La Planificació de la Tresoreria

En els darrers temps, la conjuntura econòmica pot haver causat un cert retard en el cobrament d'alguns dels ingressos que les associacions o les fundacions tenen pendents de cobrar. Això pot ser causa de situacions de tensió de la tresoreria de l'entitat, ja que en determinats moments pot quedar-se sense tenir prou liquiditat com per poder fer front a les seves obligacions de pagament.
Per evitar que això pugui arribar a ser un problema important, seria molt convenient que l'entitat tingui una bona planificació de la seva tresoreria. En aquest recurs us donarem algunes pautes per aconseguir tenir-ne una.

Comptes i gràfiques

news-iconRecurs > Econòmic

Comptabilitat: Els Comptes Anuals de les Associacions i Fundacions

El canvi de la normativa reguladora de les Associacions i Fundacions que desenvolupen les seves activitats principalment a Catalunya, amb la publicació de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableix noves obligacions en matèria d’elaboració dels comptes i de transparència.

Lupa i bitllets d'euro. Font: Images_of_Money (Flickr)

news-iconRecurs > Econòmic

Les parts vinculades en el nou pla de Comptablitat

La nova normativa comptable regulada per les associacions i fundacions que tenen el seu àmbit principal d'actuació a Catalunya, el Decret de259/2008, de 23 de desembre, posa un émfasi especial en que els comptes anuals de les entitats puguin mostrar el major grau de transparència possible. Amb aquest objectiu, els models oficials de memòria econòmica inclouen la descripció i valoració de les operacions entre entitats del grup, que depenent del seu grau de vinculació, es denominaran de diferents formes.
Les entitats vinculades podran ser considerades del grup, associades, multigrup o altres parts vinculades.