Curs: Introducció a la cooperativa

Il·lustració que mostra dues mans a punt de tocar-se, que inclouen paraules clau del món cooperativista

Més informació

Organitzador Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Adreça de l'organitzador
Correu -
URI Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Més Informació
Adreça
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya C/ Premià 15, primer pisBarcelona

Tags

Organitzada per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, és una formació de dues sessions, que es realitzaran el 22 i 29 de gener de 2018.

Curs Inici: 22/01/2018 a les 15:30   Final: 29/01/2018 a les 19:30

El curs s'adreça a persones que estiguin a punt d'implicar-se en una cooperativa, ja sigui perquè l'estan creant, perquè s'han d'incorporar com a sòcies cooperativistes, etc. 

Es desenvoluparà els dilluns 22 i 29 de gener, de 15.30 a 19.30 hores, a la seu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (C/ Premià, 15, primer pis. Barcelona).

Els objectius del curs són:

 • Aprofundir en els coneixements fonamentals del funcionament de les cooperatives de treball.
 • Reflexionar sobre la dualitat de rols i funcions de la condició de ser persona sòcia i alhora treballadora de la cooperativa.
 • Contextualitzar millor el doble rol de persona treballadora i de persona sòcia respecte la participació, la presa de decisions i els canals de comunicació de la cooperativa.

Els temes que tractarà la formació són:

1. La Cooperativa i el seu objecte social

 • Què són les cooperatives?
 • Marc ètic: principis i valors
 • Tipologia de cooperatives

2. La dimensió societària (òrgans de participació)

 • La persona sòcia
 • Participació econòmica
 • Funcionament dels òrgans
 • La participació
 • Els òrgans socials
 • Assemblees: tipus
 • Consell rector i intervenció de comptes
 • Altres òrgans estatutaris o de participació