Monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil

Nens saltant. Font: Lighttruth (Flickr)

Més informació

Adreça de l'organitzador
Correu escola@vergeblanca.org
URI www.vergeblanca.org

La Fundació Verge Blanca de Lleida organitza aquesta formació per a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se de manera voluntària i/o professional en l’educació en el lleure dels infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius, ludoteques,...

Curs Inici: 16/08/2012 a les 09:00   Final: 26/08/2012 a les 21:00
Crèdits: UdL: 5 / UB: 8 / UAB: 5 / UdG: 5 / URV: 5 / UVic: 4,5 Import de la matrícula: 200,00 euros Els desplaçaments i les estades a les cases de colònies, tant en els cursos intensius com en les sortides de caps de setmana, seran a càrrec de l’alumnat. CM Montsant (Agost) Lloc i període de realització Casa de Colònies Montsant del 16 al 26 d’agost de 2012 Horari: intensiu Un cop finalitat tot el curs, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya atorga el Diploma i Carnet de Monitor/a d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil. Objectius - Valorar el sentit educatiu del temps lliure, i reflexionar sobre la figura del monitor/a com a educador/a. - Conèixer recursos i tècniques, així com continguts relacionats amb l’educació en el lleure. - Compartir experiències amb d’altres joves. - Engrescar-se a participar, o a continuar participant, en associacions juvenils des del voluntariat. Condicions d’accés - Tenir 18 anys en el moment de començar el curs. - Tenir experiència en el camp del temps lliure, o estar en actiu en algun moviment o entitat d’educació en el temps lliure. Estructura del curs 1 – Etapa lectiva (100 hores) Continguts teorico - pràctics 2 – Etapa de pràctiques (150 hores) Les pràctiques podran realitzar-se durant o després de l’etapa lectiva i hauran de ser supervisades i avaluades per un director/a diplomat/da 3 – Elaboració d’una memòria de pràctiques (25 hores) Continguts 1 – El coneixement i anàlisi de l’entorn i del temps lliure 2 – La psicologia evolutiva i el grup 3 – La diversitat i l’educació per la igualtat 4 – Els conceptes fonamental sobre l’educació en el lleure 5 – El planteig educatiu i les funcions del monitor/a com a referent educatiu 6 – L’organització i planificació d’una activitat de temps lliure. L’avaluació 7 – L’expressió plàstica, dramàtica i corporal, musical. Els contes i la tradició popular. Els jocs 8 – L’animació i les vetllades 9 – L’excursionisme i el descobriment de la natura 10 – Els primers auxilis, la prevenció de drogodependències, la dietètica i la manipulació d’aliments 11 – L’educació en valors i en la fe