3 entitats per la mobilitat sostenible

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
L'Associació Bicicleta Club de Catalunya promou l'ús de la bicicleta en la mobilitat urbana (imatge: bacc.cat)
Catalunya Camina és una entitat que treballa per la millora de la situació dels vianants a les ciutats (imatge: catalunya camina)
El BACC desenvolupa projectes sobe pedagogia de la bicicleta (imatge: bacc)
Catalunya Camina reivindica l'espai públic per als vianants i denuncien les situacions que veuen una reducció notable del seu espai útil (imatge: catalunya camina)
Alguns dels èxits assolits per la PTP (imatge: transportpublic.cat)
La Promoció del Transport Públic és una activa associació amb diverses delgacions a Catalunya (imatge: transportpublic.org)

3 entitats per la mobilitat sostenible

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Desplaçar-se causant el mínim impacte ambiental és l'objectiu de la mobilitat sostenible. Coneix 3 entitats que treballen activament a Catalunya per promoure-la.

Existeix la necessitat de trobar la manera de desplaçar-nos causant el mínim impacte ambiental, social i econòmic. Tres entitats treballen activament a Catalunya en pro de la mobilitat sostenible, que representa un instrument decisiu per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i l'efecte hivernacle, el soroll, el consum energètic, el consum de territori, i millorar la qualitat dels hàbitats.


L'Associació per a la Promoció pel Transport Públic

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) és una ONG declarada d'utilitat pública nascuda el 1993 que té per missió afavorir una mobilitat més sostenible i segura amb una visió posada en la millora del transport públic col·lectiu, en totes les seves consideracions, i a reduir l'excessiva dependència actual del vehicle privat per al transport de viatgers i mercaderies. Els valors de l'entitat són la millora de la qualitat ambiental i l'equitat social a partir de la defensa d'una mobilitat més integradora i sostenible que satisfaci les necessitats majoritàries de mobilitat. La PTP es configura com a un grup d'incidència a favor del transport públic col·lectiu, treballant amb dues estratègies: la divulgació dels valors ambientals, sanitaris, socials i econòmics del transport públic, i la reivindicació de millores de transport públic a les administracions competents, mitjançant els mecanismes de participació existents o per la via de la pressió política.

La PTP elabora estudis, al·legacions, i campanyes ciutadanes i projectes educatius.

Bicicleta Club de Catalunya

L'Associació Bicicleta Club de Catalunya elabora campanyes de promoció i proposa solucions a les ciutats i pobles que volen introduir la bicicleta a la mobilitat urbana pel transport i el lleure. La seva voluntat és millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant l'ús de la bicicleta, pel que aquesta aporta a la reducció de la contaminació el soroll i a la millora de la salut, generant beneficis per a tothom, en quant configuren ciutats més segures i tranquiles. És una associació declarada d'utilitat pública, que actua en l'àmbit de Catalunya, representant els interessos dels i les ciclistes.

Reivindiquen que, tot i algunes millores els darrers anys, les infraestructures per afavorir l'ús de la bicicleta són encara insuficients i les polítiques públiques i empresarials no incorporen plenament la bicicleta com a solució a la mobilitat, afavorint un model de prevalença en el trànsit d'automòbils i motocicletes, que encara ocupen majoritàriament l'espai públic, i amb escasses solucions que garanteixin la seguretat del ciclista.

Realitzen la seva activitat al voltant de tres projectes principals, que són la biciescola, la bicifeina, per facilitar l'ús de la bici en els desplaçaments a la feina, i educabici, eines educatives per portar la bici a les escoles.

Catalunya Camina

Catalunya Camina és una associació fundada l'any 1992, que treballa per millorar les condicions de mobilitat i reforçar la seguretat dels vianants.
El seu objectius són la defensa dels drets dels vianants a la ciutat, reclamant l'ús del màxim espai urbà per a les persones, amb més voreres, zones per a vianants, places i zones verdes .

Per a l'entitat la millora de la qualitat de vida viària i la defensa dels drets dels vianants, en particular de la gent gran, dels infants i de les persones amb mobilitat reduïda, s'aconsegueix amb la promoció de l'ús de la bicicleta i la creació de carrils-bici suficients per a la ciutat, la millora i l'ús dels transports públics per la comunicació, que han d'assolir un ambient saludable lliure de fums i sorolls.

Els àmbits temàtics d'actuació de l'associació són l'ecologia urbana, la contaminació acústica, la contaminació atmosfèrica, la reducció de l'ús del cotxe, el transport en bicicleta, la mobilitat urbana, la salut humana, l'educació ambiental, l'elaboració de material escolar, i la creació de publicacions especialitzades, etc.

Catalunya Camina realtiza estudis, investigacions, genera publicacions i jornades de divulgació al voltant de la mobilitat sostenible.

Alhora, forma part dels signants del Pacte per la Mobilitat, del Consell Municipal del Medi Ambient a la Ciutat de Barcelona i del compromís ciutadà per la Sostenibilitat on aporta coneixements i experiència per debatre i posar en comú els diferents aspectes de la mobilitat a la ciutat.

Afegeix un comentari nou