Obert el procés participatiu per a l'Estratègia catalana de la biodiversitat

Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya
Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
L'Estratègia respon a una necessitat per fer front  a la pèrdua de biodiversitat, i, alhora, a un mandat internacional (imatge: gencat.cat)
Fins al 2 de maig es poden enviar aportacions al procés participatiu per a l'Estratègia Catalana del patrimoni natura  i la biodiversitat (imatge: gencat.cat)
Les entitats ambientals són un dels col·lectius més vinculats amb la biodiversitat (imatge: gencat.cat)

Obert el procés participatiu per a l'Estratègia catalana de la biodiversitat

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya

Resum: 

Fins al 2 maig, es poden sumar propostes a EsNatura, la nova estratègia pel patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

A través de la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat, es pot accedir a dos formularis de propostes, un vinculat als objectius estratègics, i un vinculat a accions concretes i objectius operatius.

A la mateixa pàgina es pot consultar el Document esborrany d'objectius estratègics 2030 i Pla d'acció 2017-2021 de l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.

Els formularis de propostes estan estructurats seguint els mateixos 6 àmbits que l'Estratègia: 1) coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural; 2) conservació dels hàbitats, les espècies i els processos ecològics; 3) model territorial; 4) integració de les polítiques sectorials; 5) governança, i 6) implicació social.

La protecció de patrimoni natural

La proposta pretén definir una estratègia àmplia de conservació de la natura, amb un horitzó posat en l'any 2030, que no inclogui només els elements vius de la Terra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics, entenent que configuren un actiu insubstituïble per a l'economia i el benestar del país

L'aprovació de la molt esperada Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, respon a una responsabilitat pròpia envers el patrimoni, sovint reclamada des de les entitats ambientals, i, alhora, als mandats internacionals, que obliguen a actuar per invertir la tendència de pèrdua de biodiversitat, establerts al Conveni de diversitat biològica de Nacions Unides, de 1992, el Pla 2011-2020 que el desplega i l'Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la Unió Europea.

El procés participatiu

El març del 2017 s'ha iniciat un procés de participació ciutadana, per donar a conèixer la proposta de continguts als sectors més vinculats amb els objectius de l'Estratègia i a la ciutadania en general i per recollir les seves propostes

La biodiversitat a Catalunya

La gran varietat en l'orografia, el clima i els paisatges que caracteritza Catalunya, fa que es tracti d'un dels 34 territoris amb més biodiversitat del planeta, però també amb un grau més gran d'amenaça (biodiversity hotspots). Catalunya pertany també a la regió d'Europa amb un percentatge més gran d'espècies amenaçades d'acord amb la classificació de les Llistes vermelles de la Unió Internacional de Conservació de la Natura (UICN). Pel que fa la fauna, 175 espècies es troben en situació vulnerable i 84 en perill d'extinció. 12 es consideren extintes en les darreres dècades.

Tot i no haver gaudit de les dotacions econòmiques desitjables , les polítiques de conservació de la natura però han permès aconseguir nombroses fites en benefici del patrimoni natural. Però malgrat tots els avenços, hi ha amenaces i pressions, vinculades a l'expansió urbanística, les infraestructures o l'agricultura intensiva, la sobreexplotació d'alguns recursos naturals o la introducció d'espècies exòtiques invasores, que no han remès en les dues darreres dècades, intensificant les tensions sobre el patrimoni natural, i la transformació, destrucció i fragmentació d'hàbitats, amb una afectació directa sobre la biodiversitat de Catalunya.

L'Estratègia es planteja com un instrument per fer front a aquesta pèrdua i gestionar adequadament la biodiversitat i el patrimoni natural, quant a font imbescanviable de benestar humà i com a riquesa intrínseca del país.

Afegeix un comentari nou