Núria Comas

Fotografia de l'autor/a

Núria Comas

Sociòloga. Analista a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)