CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
biblioteca
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-2014: aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2010

<p> Quart Pla Estatal del Voluntariat, que t&eacute; com a finalitat la de sistematitzar les prioritats i l&iacute;nies estrat&egrave;giques d&#39;actuaci&oacute; m&eacute;s rellevants, per a la promoci&oacute; del voluntariat a Espanya. Mitjan&ccedil;ant q&uuml;estionaris i entrevistes, s&#39;ha recollit les opinions sobre la utilitat del Pla, els seus punts forts i febles, per part de responsables de diverses Administracions P&uacute;bliques, Organitzacions No Governamentals, la Plataforma Estatal del Voluntariado de Espa&ntilde;a i Coordinadores d&#39;Entitats de Voluntariat i altres agents rellevants del Tercer Sector.</p>
Lloc de publicació: 
Madrid
Any de publicació: 
2011
Editorial: 
Plataforma de ONG de Acción Social
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Perspectiva generalVoluntariat
Tipologia document: 
Document estratègic