CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
biblioteca
Cantó, Natàlia; Castiñeira, Àngel; Font; Anna

Les Fonts del lideratge social

<p> &Agrave;ngel Casti&ntilde;eira, Nat&agrave;lia Cant&oacute; i Anna Font presenten aquest estudi en el que es mostren els diversos factors que convergeixen en la vida d&#39;algunes persones identificades com a l&iacute;ders socials i analitzen si s&oacute;n generalitzables. L&#39;objectiu &eacute;s poder determinar quines s&oacute;n les causes que provoquen que certes persones adoptin un comprom&iacute;s c&iacute;vic, i con&egrave;ixer com aquest comprom&iacute;s es tradueix en lideratge social.</p>
Lloc de publicació: 
Barcelona
Any de publicació: 
2009
Editorial: 
Mediterrània : Fundació Jaume Bofill
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Millora de la gestió i projectesGestió de Recursos Humans
Tipologia document: 
Document d’anàlisi