CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
biblioteca
Asís, Agustín de; Gross, Dominique; Lillo, Esther [et al.]

Manual de ayuda para la gestión de entidades no lucrativas

<p> Aquest Manual &eacute;s el resultat d&#39;un treball de camp realitzat amb dotze ONG, amb les que l&#39;Obra Social Caja Madrid ha col&middot;laborat, l&#39;organitzaci&oacute; de les quals ha estat analitzada, mitjan&ccedil;ant un diagn&ograve;stic de punts febles i punts forts. A partir d&#39;aquest an&agrave;lisi, s&#39;han establert unes recomanacions t&egrave;cniques per tal de facilitar una orientaci&oacute; a l&#39;hora de gestionar programes i projectes.</p>
Lloc de publicació: 
Madrid
Any de publicació: 
2005
Editorial: 
Fundación Luis Vives : Obra Social Caja Madrid
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
Millora de la gestió i projectesAvaluació i qualitat
Tipologia document: 
Document estratègic