CERCA AVANÇADA
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
biblioteca
Canyelles, Josep Maria

Planificació estratègica de les Organitzacions No Lucratives

<p> Josep Maria Canyelles reflexiona en aquest article, publicat al n&uacute;mero 37 de la Revista Educaci&oacute; Social, sobre com les entitats no lucratives han d&rsquo;avan&ccedil;ar respecte la planificaci&oacute; estart&egrave;gica cl&agrave;ssica, si volen ser sostenibles en el temps. S&#39;hi introdueixen conceptes com la gesti&oacute; del canvi, missi&oacute;, visi&oacute; i valors de l&rsquo;entitat o quadre de comandament integral, amb l&#39;objectiu de poder dirigir des d&#39;una visi&oacute; integral de l&#39;organitzaci&oacute;, equilibrant el pes de les diferents &agrave;rees i tamb&eacute; les perspectives de les diferents parts interessades.</p>
Lloc de publicació: 
Barcelona
Any de publicació: 
2007
Editorial: 
Fundació Pere Tarrés. Escola de l'Esplai
Idioma: 
català
Temàtica document: 
Millora de la gestió i projectesAvaluació i qualitat
Tipologia document: 
Document estratègic