Cinc punts positius i un negatiu per l’educació en el lleure de Catalunya

  • Composició del Departament deBenestar Social i Familia

    Composició del Departament deBenestar Social i Familia

El nou Pla de Govern 2011/2014, aprovat el 3 de maig, contempla l’educació en el lleure com un dels cinc punts destacats de l’apartat de Joventut.

D’aquesta manera, la Direcció General de Joventut (DGJ) haurà de desenvolupar els objectius corresponents a l'Eix 4 ("Polítiques socials i família"). Són els següents:

  • Potenciar el paper de l’educació en el lleure i l’associacionisme educatiu com a transmissors de valors.
  • Aprovar i desplegar el Pla nacional de joventut (PNJCat).
  • Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut.
  • Promoure la mobilitat internacional de les persones joves.
  • Desplegar la llei 33/2010 de polítiques de joventut.

 

A més, l’educació en el lleure també apareix com un dels temes a treballar a l’apartat de Família en el que es vol "Garantir l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure i a altres activitats, més enllà de l’horari lectiu dels infants i joves de Catalunya, mitjançant mesures de discriminació positiva per a les famílies amb més dificultats".

 

Així doncs, aquest nou Pla de Govern té la voluntat de potenciar l’educació en el lleure i que es treballi, principalment, des de la DGJ.

 

Però aquesta no és la única novetat: per motius de la crisi econòmica, la Direcció General de Joventut s’ha vist obligada a reestructurar-se de manera que se suprimeix el Servei d’Educació en el Lleure. Aquesta ha estat una decisió presa pel Departament de Benestar i Família i publicada ahir, dijous 5 de maig (pàg 46).

 

Vegeu la nova organització del Departament de Benestar i Família en les imatges de la dreta.

Afegeix un comentari nou