Com millorar la vinculació dels Casals Cívics amb el seu entorn?

Colectic - Comunitari
Imatge que vol representar la vinculació dels casals cívics amb el seu entorn
Els mesos d'octubre i novembre de 2017 es va portar a terme el procés participatiu sobre la vinculació dels casals cívics amb el seu entorn
Pesones en un aula
La Generalitat de Catalunya aposta pels processos participatius

Com millorar la vinculació dels Casals Cívics amb el seu entorn?

Colectic - Comunitari

Resum: 

A finals de 2017 s'ha realitzat un procés participatiu per donar resposta a aquesta pregunta. Fomentar les relacions interculturals i intergeneracionals o millorar la coordinació entre administracions són algunes de les propostes.

Els Casals Cívics de la Generalitat de Catalunya són equipaments públics oberts a tothom, que ofereixen recursos per reforçar projectes que treballen per la millora de la comunitat, per fomentar el desenvolupament integral de la ciutadania, promoure els valors cívics i donar suport al teixit associatiu. Entre els mesos d'octubre i novembre de 2017 s'ha desenvolupat un procés participatiu al voltant del paper que han de jugar aquests equipaments, tot centrant-se en com millorar la seva vinculació amb l'entorn més proper.

Un total de 176 persones han participat en les 12 sessions que s'han realitzat al llarg del procés. 10 de les sessions han comptat amb la participació de membres d’entitats del territori i professionals d’altres serveis i recursos del territori, i les altres dues amb les persones responsables dels equipaments cívics.

Un cop finalitzat el procés, la Generalitat de Catalunya ha fet públic un document amb les conclusions. Una d'elles és que per poder millorar la vinculació dels Casals Cívics amb el seu entorn cal tenir en compte les necessitats del territori, així com les característiques de cada equipament.

Una de les necessitats que han destacat els i les participants és que cal actualitzar i reformar els espais dels equipaments, especialment davant la conversió de Casals de Gent Gran a Casals Cívics, per poder encabir-hi les programacions i obrir-los a tots els col·lectius. En aquest sentit, també es troba necessari fer difusió tant del canvi de nom com del canvi de concepte.

Per poder implementar el model de Casal Cívic arrelat a la comunitat, s'ha detectat la necessitat de formar el personal dels casals en acció comunitària. També es considera clau millorar la coordinació tant entre administracions com entre diferents equipaments.

Fer un mapa d’entitats del territori o establir un calendari de reunions periòdiques amb les entitats són algunes de les propostes per millorar la relació amb les associacions.

Afegeix un comentari nou
0