FAVIBC: "Tenim 145 associacions de veïns i veïnes federades arreu del territori català"

Ravalnet
Logotip de la federació
Jornada de treball en l'àmbit de la Favibc
La federació és també entitat gestora d'alguns punts del programa Òmnia

FAVIBC: "Tenim 145 associacions de veïns i veïnes federades arreu del territori català"

Ravalnet

Resum: 

La Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya treballa en aquest àmbit amb les entitats federades, però també en diversos aspectes socioeducatius i comunitaris.

Què és la FAVIBC i quina és la seva missió?

La FAVIBC és la Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya. La federació impulsa accions per a la millora de l’habitatge, l’habitabilitat i la qualitat de vida dels barris de patrimoni públic, i gestiona projectes socioeducatius dirigits a combatre la exclusió social als barris, a la creació de xarxes comunitàries i al foment de l’associacionisme.

Quan es va crear la federació i quina va ser la motivació que va impulsar a fer-ho?

La Federació es va crear al 1989, malgrat que els seus orígens hem de cercar-los en la «Coordinadora de Barrios de la Obra Sindical del Hogar», al 1969. Tant la Coordinadora com la FAVIBC, van fer un front comú en la lluita perquè totes les famílies treballadores tinguessin accés a un habitatge digne, en uns barris adequats, comunicats, amb serveis i programes socials, lluny de la marginació que va acompanyar els primers moviments migratoris.


Quantes AAVV hi ha federades i a quants veïns i veïnes representa aproximadament?

Actualment la FAVIBC té 145 associacions de veïns i veïnes federades arreu del territori català, amb gairebé 60000 habitatges, i representa uns 300.000 veïns. La FAVIBC compta amb un número de persones voluntàries que superen les 700, sense les quals no seria possible moltes de les tasques que es desenvolupen.

Quines són actualment les principals preocupacions de les AAVV?

L’augment de la morositat que s’ha agreujat amb la crisi; la pobresa energètica; l’envelliment del parc d’ habitatges i la seva remodelació (alguns daten dels anys 50); la necessària renovació del teixit humà que conformen les associacions, entre d’altres.

A més de la relació amb les associacions federades, amb quines altres entitats manteniu contacte?

La Federació treballa des de la corresponsabilitat amb totes les administracions, serveis i entitats que actuen en el territori amb objectius similars. Per garantir l’èxit de qualsevol actuació en un barri cal un treball conjunt i coordinat.

Quin ha estat el moment més important o significatiu de l'entitat?

Segurament el traspàs de les competències d’habitatge del Govern espanyol a la Generalitat de Catalunya i la participació i gestió en els programes socials del Ministerio, la Generalitat, la Diputació i les administracions locals.

Afegeix un comentari nou