Francisco Salazar: "La nostra entitat és un referent al barri, tant per al col·lectiu gitano com per a altres col·lectius"

Colectic - Comunitari
Activitat d'inserció laboral al punt Òmnia
Activitat d'inserció laboral al punt Òmnia
Un grup de noies atenen l'explicació en una classe de llengua caló
Un grup de noies atenen l'explicació en una classe de llengua caló
Grup de joves al voltant d'un ordinador
Grup de joves al voltant d'un ordinador

Francisco Salazar: "La nostra entitat és un referent al barri, tant per al col·lectiu gitano com per a altres col·lectius"

Colectic - Comunitari

Resum: 

L'Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil ‘Futur’ de Lleida treballa al barri de La Mariola de la capital del Segrià dinamitzant-lo, oferint suport al veïnat i afavorint la bona convivència. El president de l'entitat ens explica com.

Quina és la missió de la vostra associació?

La finalitat de la nostra entitat és, en termes generals, millorar les condicions familiars i socials dels col·lectius més desfavorits de Lleida i província, especialment del col·lectiu gitano.

D’una manera molt especial treballem per millorar el benestar d'infants i joves, promovent accions que facin possible la seva integració social i desenvolupament personal i familiar, sobretot portant a terme un abordatge especial amb les famílies: prevenint situacions de risc, duent a terme activitats que permetin l’ocupació del temps lliure dels infants, donant suport i seguiment personal per part del nostre equip professional expert en l'àmbit juvenil gitano i en temes d'educació social i familiar...

La resta d’objectius que es treballen des de la nostra entitat són facilitar informació, assessorament i orientació a persones o grups de diferents ètnies que tinguin dificultats per accedir als serveis i recursos socials de diferents àmbits; promoure la cultura de la mediació com eina per a resoldre conflictes; organitzar activitats informatives, xerrades, tallers, jornades, cursos i congressos; i promoure actuacions que facilitin la inserció sociolaboral i l’accés a les noves tecnologies, entre d’altres.

Quan es va constituir l'entitat i quina va ser la motivació per fer-ho?

L'Associació d’Acció Social i Promoció Juvenil ‘Futur’ de Lleida es va constituir al juliol del 1993 amb la motivació de disposar d’una entitat que treballés les diferents problemàtiques que afecten el col·lectiu gitano de Lleida. Tot i que hi havia una entitat gitana, aquella es dedicava més a aspectes culturals i de promoció de les tradicions gitanes alhora que duien a terme intervencions específiques amb famílies dels campaments que s’estaven ubicant a les afores de la ciutat.

Al voltant de quantes persones participen a la vostra associació?

Al llarg de l’any s’atenen entre 1.300 i 1.500 persones. Una part important s’integra en diferents projectes que es porten a terme des de la nostra entitat, i d’altres acudeixen de manera directa per demanar informació i orientació en temes personals, familiars i socials.

Quins projectes dueu a terme actualment?

Any rere any la nostra entitat s’adapta a les necessitats existents i amplia el ventall de projectes que intenten respondre a aquesta realitat.

Els projectes, serveis i accions que la nostra entitat porta a terme al llarg de l’any, entre d'altres, són el Punt Òmnia Associació Futur, ‘Suport a la inserció socioeducativa dels infant i joves d’ètnia gitana de Lleida’, ‘Espai de convivència i hàbits saludables’, ‘Atenció a les Persones amb necessitats educatives, d’inclusió o d’inserció laboral’, ‘Intervenció socioeducativa per a la integració social del col·lectiu gitano de Lleida’, ‘Gestió de la convivència’, i ‘Suport i empoderament de les dones migrades de Segrià i Lleida 2018’.

De quina manera s'impliquen a l'entitat les persones que ateneu?

La nostra entitat és un referent al barri de La Mariola, tant per al col·lectiu gitano que hi resideix, com per altres col·lectius i persones que coneixen la nostra trajectòria. La majoria de la participació en la nostra entitat és perquè són perceptors o perceptores dels projectes que duem a terme, i per altra part, com senten que l’associació és quelcom propi, hi acudeixen per plantejar propostes de millora per al barri. També és important la vinculació que tenen en problemes derivats dels mercats de venda no sedentària, especialment a Lleida i Torrefarrera.

I la implicació de la que més orgullosos ens sentim, mercès al manteniment de les tradicions del col·lectiu gitano, és quan és necessari reunir a patriarques per intervenir i resoldre conflictes entre diferents famílies gitanes. Afortunadament, bona part de les actuacions donen resultats molt satisfactoris per totes les parts implicades.

Quines accions desenvolupeu de cara a afavorir la convivència entre les diferents cultures que integren la vostra comunitat?

Treballem per millorar les condicions de vida i també per una bona convivència, per això duem a terme des de fa molts anys el projecte 'Gestió de la convivència' mitjançant el qual s’han obtingut bons resultats, tot i que la disponibilitats de personal tècnic i mediadors no és suficient per respondre adequadament a totes les necessitats existents.

Atès que el barri de La Mariola, on es troba ubicada la nostra entitat, és un barri amb gran varietat de famílies de diferents procedències, l’enriquiment cultural que això suposa és un fet, com també ho és la complexitat per gestionar els problemes de convivència que es generen.

Voleu afegir alguna cosa més?

La nostra entitat està oberta a tota la ciutadania, i per això atenem a tothom que hi acudeix a les nostres dependències i volem continuar aportant el nostre gra de sorra per fer de la societat en la que vivim un espai de relacions normalitzades i bona convivència.

Afegeix un comentari nou