La PINCat presenta la memòria del seu projecte d'impuls de la participació d'infants i joves

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
Autor/a: 
Anna Echeverria
Mural de la PINCAT
Mural de la PINCAT
Participants del primer seminari del projecte fent un mural
Participants del primer seminari del projecte
Participants del segon seminari del projecte
Participants del segon seminari del projecte
Primer seminari del projecte
Primer seminari del projecte

La PINCat presenta la memòria del seu projecte d'impuls de la participació d'infants i joves

Autor/a: 
Anna Echeverria
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Es tracta de la memòria del procés participatiu que es va endegar a les entitats i serveis que van decidir adherir-se, i presenta els diferents projectes que es van impulsar amb l’ajut dels infants i joves implicats.

A finals del mes de novembre, la PINCat va presentar la Memòria i el Vídeo-resum del projecte “Impuls de la Participació de la Infància i la Joventut en la Governança de les Entitats Socials” juntament amb infants, joves i professionals membres de les entitats participants. L'objectiu de la presentació era compartir l'experiència i les bones pràctiques per dotar d'eines i apoderar altres entitats així com fer visible la tasca que duen a terme les organitzacions de la plataforma.

Aquest projecte té els seus inicis l’any 2013 quan es va signar el Pacte per a la Infància de Catalunya i la PINCat va assumir el compromís de promoure la participació activa dels infants i joves a la governança de les entitats socials. Des de l’entesa de la participació de la infància i la joventut com “una experiència personal i col·lectiva que permet implicar-se en projectes socials, que afavoreixen el desenvolupament socioeducatiu, la construcció de valors i l’exercici de la ciutadania activa, mitjançant la deliberació i acció compromesa en aquells temes que els preocupen i senten com a propis” (Novella i Trilla, 2014). I que “fomentar la participació dels nens i les nenes implica escoltar-los i compartir amb ells com analitzen el món en què viuen, i com proposen millorar-lo” (UNICEF, 2015).

L’any 2015, des de la Plataforma d’Infància de Catalunya, finalment es va iniciar el Projecte “Impuls de la Participació de la Infància i la Joventut en la Governança de les Entitats Socials”. El projecte establia 4 objectius ben clars:

  • Analitzar sobre les formes de participació en governança de les entitats.
  • Establir els requisits mínims per fer possible la participació dels infants en la governança de l’entitat.
  • Prendre el compromís a cada entitat d’avançar en la implicació dels infants en la governança.
  • Compartir i posar en comú les bones pràctiques actuals i les que es poguessin derivar del treball del projecte.

En el marc d’aquest projecte que va durar dos anys, es van dur a terme dues trobades amb infants i joves d’arreu de Catalunya, procedents d’entitats molt diverses. Aquests espais de trobada van servir per reflexionar, compartir projectes i experiències, resoldre dubtes i establir sinergies entre les diferents organitzacions.

Amb el projecte ja finalitzat, la PINCAT ha presentat la memòria que recull el procés participatiu que es va endegar a les entitats i serveis que van decidir adherir-se, i presenta els diferents projectes que es van impulsar amb l’ajut dels infants i joves implicats. El document aporta a més recomanacions de la PINCAT per potenciar la participació dels infants i joves en la governança de les entitats socials.

Podeu consultar o descarregar-vos els documents aquí:

Memòria completa
Memòria resumida