Les entitats demanen més compromís social a les empreses turístiques

  • Bus Turístic de Barcelona

    Bus Turístic de Barcelona - Font: Taula del Tercer Sector

  • El Parc Güell, un dels punts amb més concurrència turística de Barcelona

    El Parc Güell, un dels punts amb més concurrència turística de Barcelona - Font: Taula del Tercer Sector

 Aposten per un turisme més inclusiu i que permeti ocupar a persones en risc d’exclusió social i garantir sous dignes per als seus treballadors i treballadores.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va celebrar el 10 de maig la jornada "Bones pràctiques de cooperació entre entitats socials i empreses del sector turístic" a l’auditori de Barcelona Activa, a la qual van assistir prop de 200 persones procedents d’entitats socials i d’empreses del sector turístic.

Coincidint amb la trobada, ha publicat un informe que recull bones pràctiques de cooperació entre empreses del sector turístic de Barcelona i entitats socials de la ciutat en 15 àmbits diferents, entre els quals es troben la restauració, el lleure, l'allotjament i els serveis, i la inserció laboral de persones en risc d'exclusió.

La Taula proposa l'extensió i la replicació d’aquestes bones pràctiques, donat que tenen un impacte positiu en la reducció de les desigualtats i la inclusió i la cohesió socials. Considera que no s'han d'acabar d’aprofitar les eines de què ja disposen les Administracions per garantir un major retorn social de l’impacte del turisme i una oferta turística accessible i inclusiva.

Les entitats que formen part de la Taula proposen també introduir la perspectiva social del tercer sector en la planificació del sector turístic, els reculls de dades, l'elaboració d'informes i les avaluacions, així com corregir les externalitats del turisme que dificulten l’activitat de les entitats socials, sobretot l’encariment dels locals i habitatges i la degradació d’espais urbans.

Afegeix un comentari nou