Nou Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021 de l’Ajuntament de Barcelona

 • Grup de joves reunits

  Grup de joves reunits - Font: Consell de Joventut de Barcelona

 • Joves

  Joves - Font: Rawpixel Ltd

 • Grup de joves participant

  Grup de joves participant - Font: Ajuntament de Rubí

Aquest Pla situa els adolescents i els joves en el centre, autònoms i protagonistes de la seva vida com a agents de transformació social.

El darrer 30 de juny es va presentar en Plenari un nou Pla innovador i engrescador que constitueix l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per garantir els drets dels i les joves.

Després d’un llarg procés d’elaboració iniciat l’abril del 2016 i d’un treball compartit amb diferents associacions juvenils, professionals de la joventut, serveis i persones joves no associades de la ciutat, el nou Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 veu la llum i regirà les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Barcelona durant els propers anys.

El Pla s’ha treballat amb les diferents àrees i els estaments implicats per impulsar i coresponsabilitzar a les associacions i persones joves en les 182 mesures recollides en el Pla.

El document recull també el calendari de les diferents mesures, les principals accions, els projectes, els referents de les mesures i el sistema d’indicadors d’avaluació que permetrà analitzar quin és el grau d’assoliment dels diferents objectius de treball.

El Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 té com a missió fomentar l'autonomia d'aquests; un principi universal per als adolescents i els joves. I aquesta missió es desenvolupa en una estructura de quatre grans principis rectors d’actuació:

 • Emancipació: promoció de l’emancipació juvenil per tal que totes les persones joves tinguin accés a una vida amb autonomia i una trajectòria educativa i laboral completa.
 • Transformació: protagonisme en la transformació social perquè els i les adolescents i joves de Barcelona siguin actors de la ciutat, amb plena llibertat per fer sentir la seva veu i per participar.
 • Benestar: concepció integral del benestar perquè tenir cura dels i les joves vol dir tenir en compte la salut des d’un punt de vista global, integral i relacional.
 • Territori: un territori accessible i sostenible per tal que la ciutat sigui un lloc per a tothom, accessible, sense exclusions per raó d’edat.

Podeu consultar el document en el Web del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021

 

 

Afegeix un comentari nou