Certificat de les donacions deduïbles

 Font:
Imatge del model 182, la declaració de les donacions
El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable Font: Uniderecho
El certificat és imprescindible perquè la donació sigui desgravable Font: Uniderecho

Certificat de les donacions deduïbles

Resum: 

Quan una entitat acollida al regim fiscal de la Llei 49/2002 rep una donació, ha d’expedir un certificat perquè qui ha fet la donació s'ho pugui desgravar.

Qualsevol persona física o jurídica que realitzi una donació a una entitat no lucrativa, acollida a la Llei 49/2002, haurà de rebre un certificat que expedirà l’entitat beneficiaria, per que sigui desgravable a la declaració de l’IRPF o de l'Impost de Societats del donant.

L’efectivitat dels donatius s’ha de justificar mitjançant un certificat expedit per l’entitat beneficiaria on s’hi ha de fer constar:

  1. El NIF i les dades d’identificació personal del donant, i de l’entitat donatària.
  2. Menció expressa que l’entitat donatària està acollida a la Llei 49/2002.
  3. Data i import del donatiu quan aquest sigui monetari.
  4. Document públic que acrediti el lliurament del bé donat quan no sigui monetari.
  5. Finalitat a la qual l’entitat donatària destinarà la donació en el compliment de les seves finalitats.
  6. Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.

A més, l’entitat beneficiària haurà de remetre a l’Agencia Tributària la informació sobre els certificats expedits, mitjançant el model 182.

Comentaris

Bon dia,necessito que m´envieu el certificat de la donació del la Marató del 2018,

atentament,

Salvador Canyelles Baró.

Afegeix un comentari nou