Convocat el Premi als Millors Casos Pràctics en l’àmbit de les cooperatives, l’economia social i el tercer sector

Ravalnet
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Convocat el Premi als Millors Casos Pràctics en l’àmbit de les cooperatives, l’economia social i el tercer sector

Ravalnet

Resum: 

La iniciativa vol impulsar la creació de casos pràctics que es puguin utilitzar posteriorment per a la docència, aprofitant treballs de bona qualitat realitzats per alumnes d'instituts, universitats i altres centres de formació catalans.

El premi està convocat per la Fundació Roca Galès i va adreçat a estudiants que hagin realitzat un cas pràctic, preferentment real, que mereixi un reconeixementi per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions. Pot haver estat fet en assignatures com ara Economia de l’Empresa, Anàlisi d’Estats Comptables, Direcció Comercial, Direcció Estratègica, Emprenedoria, treball de fi de grau, etc.

Aquells professors i professores que identifiquin bons treballs haurien de reconvertir-los en casos pràctics, conjuntament amb els i les alumnes que els hagin elaborat, i hi figuraran també com a autors i autores. Les propostes hauran d'incloure tres apartats: enunciat, preguntes i "teaching notes". Pots tenir més detalls a partir d'aquest enllaç.

Hi haurà dues propostes premiades i una dotació econòmica de 500 euros per cas pràctic: un per la categoria d’estudiants d’instituts de secundària i un altre per la d’estudiants d’universitat o d’altres centres de formació. Podran ser publicades en format paper o electrònic a la pàgina web de la Fundació Roca Galès.

Les candidatures es podran presentar fins al 17 de juliol fent servir l'adreça de correu electrònic agnes@rocagales.cat. Cal indicar a l’assumpte “Premi millor cas pràctic”.

Afegeix un comentari nou