Coop57, la banca ètica i sostenible per a les entitats socials

 • Imatge icona guardiola Coop57

  Imatge icona guardiola Coop57

 • Imatge icona casa Coop57

  Imatge icona casa Coop57

 • Imatge icona targetes Coop57

  Imatge icona targetes Coop57

Els impagaments de les subvencions per part de les administracions públiques fan que les entitats socials no puguin disposar del líquid efectiu per portar a terme els seus projectes. Coop57 és una entitat bancària ètica i responsable que intenta pal·liar aquest problema donant suport financer a les entitats del Tercer sector.

Coop57 va néixer l’any 1996 a Catalunya, impulsada per un grup d’extreballadors de l'editorial Bruguera que van usar part de les indemnitzacions rebudes quan va tancar l'empresa per fomentar projectes que tinguessin l'objectiu de crear llocs de treball de qualitat. La peculiaritat d'aquesta iniciativa és que varen crear una cooperativa financera dedicada única i exclusivament a finançar projectes socials.

Actualment, Coop57 està present en cinc territoris: Madrid, Andalusia, Galícia, Aragó i Catalunya. Aquestes àrees d’actuació funcionen de forma autònoma, és a dir, cada territori es preocupa dels seus socis i de la gestió que en fa.

Coop57 està integrada per dos tipus de socis. D’una banda les entitats sòcies que han d’estar vinculades amb el món ètic i social i d’altra banda les persones físiques,  a qui s'anomena socis col·laboradors. Tots els socis tenen dret de veu i vot a les assemblees territorials.  

Els serveis que ofereix Coop57 estan diferenciats en aportacions i serveis financers.

Les aportacions són els estalvis que aporten tant les entitats sòcies com les col·laboradores. La diferència és que les entitats sòcies han de fer un ingrés mínim obligatori de 901,52 euros més una quota de 98,48 euros en concepte de despeses d’ingrés, i els socis col·laboradors només han d’ingressar 300,51 euros. 

Coop57 només ofereix serveis financers a les entitats sòcies i, aquests serveis estan diferenciats en:

 1. Préstec: finança projectes a mig i llarg termini.
 2. Circulant: finança operacions a curt termini.
 3. Avançament de subvencions d'administracions públiques.
 4. Préstecs d'intercooperació: facilita operacions de compra/venda de serveis i/o productes entre entitats sòcies de COOP57.

Finalment, cal destacar que Coop57 orienta la seva activitat sobre sis principis ètics i socials: coherència, comptabilitat, participació, transparència, solidaritat i reflexió.

 

Afegeix un comentari nou