Dades sobre el perfil de les dones que busquen feina al tercer sector

Ravalnet
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Dades sobre el perfil de les dones que busquen feina al tercer sector

Ravalnet

Resum: 

Han estat recopilades per la plataforma Hacesfalta.org amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona treballadora i en relació al lema “Les dones en un món laboral en transformació: cap a un planeta 50-50 al 2030”.

Aquest és el lema d'enguany sobre la diada del cartell del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que fa referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Segons dades d'Hacesfalta.org, de la Fundació Hazloposible, el 83% de les persones que cerquen feina a la seva plataforma són dones. Es tracta de gairebé 89.000 professionals del sector, de les quals prop de 46.000 (el 63,6%) s'han apuntat a alguna oferta de treball durant l'últim any.

Pel que fa a la franja d'edat de les dones que busquen un lloc de treball mitjançant aquesta pàgina web, el 38,43% tenen entre 20 i 30 anys; un 38%, entre 30 i 40; i el 16% tenen més de 40. El 34% disposa de més de 5 anys d'experiència; un 12%, més de 10 anys i el 9% més de 15 anys. Només un 16% està per sota d'un any d'experiència laboral.

Entre els llocs de treball més demandats a la plataforma es troben aquells que pertanyen a àrees com l'atenció directa, la gestió de projectes, i la cooperació i l'ajuda humanitària.

Segons dades de l'informe “El tercer sector d'acció social al 2015: Impacte de la Crisi”, que van elaborar la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) i la Plataforma Tercer Sector, el 78,4% de les persones que treballen en aquest sector són dones. Un 51,4% dels òrgans directius de les ONG estan formats també per dones.

Afegeix un comentari nou