Daniel Cañardo:"La Responsabilitat Social és cosa de tots"

  • Daniel Cañardo Blasco, president de SecotBcn

    Daniel Cañardo Blasco, president de SecotBcn

Secot ofereix suport a empreses, entitats i emprenedors que vulguin engegar o consolidar els seus projectes i, entre les àrees que treballa, s'hi troba l'assessorament sobre Responsabilitat Social.

Secot és una entitat de voluntariat sènior dedicada a l’orientació empresarial, declarada d’utilitat pública. L’entitat s’adreça a persones emprenedores en l’entorn empresarial i associatiu, tant sobre projectes que comencen com sobre projectes ja consolidats.

A més de  les àrees que l'entitat treballa en relació amb l'elaboració d'un pla d’empresa i l'anàlisi dels projectes, també  proporciona orientació sobre responsabilitat social i sobre relació amb entitats no lucratives.

Parlem amb Daniel Cañardo Blasco, president de SecotBcn des de fa tres anys, i professional provinent d’una important multinacional d’alimentació.

Daniel, els emprenedors i les empreses que s’adrecen a vosaltres, coneixen la responsabilitat social? Us fan consultes sobre el tema?

Més aviat poc, perquè molts consideren que això és un tema només de les grans empreses. Una vegada admès que també té a veure amb les seves respectives empreses o projectes, s’interessen.

I és cert que engegar processos de responsabilitat social corporativa és només qüestió de grans empreses?

És qüestió de tots, i així ho transmetem, recordant també que és una exigència legal i que pot tenir beneficis fiscals.

Què pot aportar la responsabilitat social als autònoms o les PIMES?

Prendre consciencia de l’ètica, valors socials, ambientals, etc.

Si una empresa vol iniciar un procés de responsabilitat social, què ha de fer?

Fer-hi un diagnòstic intern de la seva situació, veient si els seus proveïdors ja ho practiquem  i les seves relacions externes també participen,  ja que possiblement  també poden sumar-se amb ells.

I... què diries que no s’ha de fer mai quan es vulgui iniciar un procés de RSC?

Primer,  no donar per suposat que ja es fa i a més es fa bé, sense haver-ho comprovat i tenir flexibilitat per els teus compromisos.

Com es pot involucrar els treballadors en el procés de Responsabilitat social?

Tenint molta transparència dins l’Empresa i donant formació e informació, per una presa de consciencia de tots.

Informar a tots els seus treballadors (si els té) de la importància de respondre a la sensibilitat social que hi ha i el beneficis addicionals que pot reportar a la societat, principal benefactora d’aquesta responsabilitat.

Afegeix un comentari nou