Declaracions tributàries del primer trimestre

Autor/a: 
Jonathan Rueda
 Font:
Font:

Declaracions tributàries del primer trimestre

Autor/a: 
Jonathan Rueda

Resum: 

El proper 20 d’abril finalitza el termini de presentació dels models trimestrals per a totes les entitats que estiguin obligades a presentar declaracions fiscals a l’Agència Tributària.

Comença el període de presentació dels diferents models fiscals del primer trimestre per a totes aquelles entitats no lucratives que estiguin obligades a presentar les seves declaracions a l’Agència Tributària.

Les entitats que vulguin domiciliar el pagament de les seves declaracions, han de tenir present que el termini de domiciliació de les diferents presentacions finalitza el proper 15 d’abril, mentre que el càrrec del pagament es farà el 20 d’abril.

Alguns dels principals models a presentar durant el mes d’abril són:

IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Impost de societats:

  • 202: declaració que cal presentar només en el cas que l'entitat hagi presentat Impost de Societats, i que hagi sortit un resultat positiu a la seva quota, llevat d'algunes excepcions.

Afegeix un comentari nou