El 20 de juliol, últim dia per presentar l’IVA i l’IRPF

 • Els impostos a declarar s'han de presentar a través del web d'Hisenda

  Els impostos a declarar s'han de presentar a través del web d'Hisenda - Font: Pixabay

 • Hi ha diversos models de declaracions per presentar l'IVA i l'IRPF

  Hi ha diversos models de declaracions per presentar l'IVA i l'IRPF - Font: Pixabay

Les entitats obligades a declarar els impostos trimestrals poden fer-ho telemàticament a través del web de l’Agència Tributària. 

El període de presentació de les declaracions tributàries trimestrals del segon trimestre del 2017 s’acabarà el proper 20 de juliol, data límit que han de tenir en compte les entitats obligades a declarar l’IVA i l’IRPF, impostos que s’han de declarar cada tres mesos a través del web de l'Agència Tributària. 

Les entitats que vulguin domiciliar el pagament perquè el resultat de les liquidacions surt a ingressar, poden fer-ho fins el proper 15 de juliol i el càrrec es realitzarà el dia 20 del mateix mes.

Liquidacions trimestrals d’IVA:

 • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.​
 • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuades entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Liquidacions trimestrals d’IRPF:

 • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
 • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
 • 123retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
 • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

Afegeix un comentari nou