El 20 de juliol, últim dia per presentar l’IVA i l’IRPF

Suport Associatiu - Econòmic
Autor/a: 
Júlia Hinojo
Els impostos a declarar s'han de presentar a través del web d'Hisenda
Els impostos a declarar s'han de presentar a través del web d'Hisenda
Hi ha diversos models de declaracions per presentar l'IVA i l'IRPF
Hi ha diversos models de declaracions per presentar l'IVA i l'IRPF

El 20 de juliol, últim dia per presentar l’IVA i l’IRPF

Autor/a: 
Júlia Hinojo
Suport Associatiu - Econòmic

Resum: 

Les entitats obligades a declarar els impostos trimestrals poden fer-ho telemàticament a través del web de l’Agència Tributària.

El període de presentació de les declaracions tributàries trimestrals del segon trimestre del 2017 s’acabarà el proper 20 de juliol, data límit que han de tenir en compte les entitats obligades a declarar l’IVA i l’IRPF, impostos que s’han de declarar cada tres mesos a través del web de l'Agència Tributària.

Les entitats que vulguin domiciliar el pagament perquè el resultat de les liquidacions surt a ingressar, poden fer-ho fins el proper 15 de juliol i el càrrec es realitzarà el dia 20 del mateix mes.

Liquidacions trimestrals d’IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.​
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuades entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Liquidacions trimestrals d’IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

Afegeix un comentari nou