L’impost de societats ja està disponible a la web de l’Agència Tributària

  • Caràtula document d'ingrès i devolució

    Caràtula document d'ingrès i devolució

  • Document d'ingrès i devolució

    Document d'ingrès i devolució

Com cada any, a començaments de juliol, l’Agència Tributària posa a l’abast dels obligats tributaris a través de la seva pàgina web el programa d’ajuda per a la confecció de l’impost de societats 2011. 

Enguany la campanya de l’impost de societats referent a l’exercici 2011 comença l’1 de juliol.

Si l’entitat vol domiciliar el pagament,el termini de presentació del tribut serà el dia 20 de juliol. Si  la presentació es fa de forma telemàtica o surt negativa, es podrà presentar fins el 25 de juliol.

A la pàgina web de l’Agència Tributària (AEAT) es podrà trobar tot tipus d’informació per a la millora de la confecció del tribut: descàrrega del programa d’ajuda del model, tramitació del model 200 i 220, i informació diversa (novetats, ajuda, normativa, manual i vídeos).

A l’hora de presentar el tribut, si l’obligat tributari posseeix un certificat digital o bé està obligat a presentar-lo en aquest format, es podrà tramitar de forma telemàtica.

D’altra banda, els contribuents que vulguin presentar-lo en format paper han de tenir en compte que aquest any s’ha suprimit el preimprès en paper.

Com a alternativa, es podrà confeccionar l’impost mitjançant el programa d’ajuda de l’AEAT, ja que el programa incorpora l’opció d’imprimir-lo en aquest format.

Un cop s’hagi completat el model i abans d’imprimir-lo, el programa es connectarà automàticament amb el servidor de l’AEAT que generà un codi per a l’entitat i guardarà les dades de l’impost. 

A més, la novetat d’enguany és que no s’haurà de portar la declaració completa a l’entitat col·laboradora (bancs o caixes d’estalvis) sinó només el document d’ingrés i devolució (DID) ja que la resta d’informació restarà al servidor.

 

Afegeix un comentari nou