La Generalitat destina 18 milions d’euros a finançar l'economia social i cooperativa

Suport Associatiu
L’Institut Català de Finances (a la foto) i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsen aquesta línia de finançament. Font: Institut Català de Finances

La Generalitat destina 18 milions d’euros a finançar l'economia social i cooperativa

Suport Associatiu

Resum: 

Entitats i empreses del sector podran sol·licitar fins el 31 de desembre de 2017 entre 30.000 fins a un milió d’euros segons el projecte.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Institut Català de Finances han ampliat fins a 18 milions d’euros la línia de finançament adreçada a cooperatives, societats laborals, economia social i Tercer Sector. La renovació comporta unes condicions més baixes dels tipus d'interès.

Les entitats interessades podran demanar préstecs per a inversions; per a bestretes de contractes amb el sector públic; per a capitalització d’entitats i per a necessitats de circulant.

"Aquest fons és complementari a les garanties
que aporti cada entitat"

Les quantitats a sol·licitar oscil·laran entre els 30.000 fins a un màxim d’un milió d’euros en funció del tipus de projecte.

Les sol·licituds poden presentar-se fins el 31 de desembre del 2017 a la web de l’Institut Català de Finances. Podeu consultar les condicions de cada tipus de préstec en aquesta pàgina.

Afegeix un comentari nou
0