Les dietes abonades a treballadors i voluntaris

  • Bitllet de tren_foto de Manuel Cernuda en Flickr

    Bitllet de tren_foto de Manuel Cernuda en Flickr

Sovint les entitats tenen la necessitat de satisfer dietes o despeses de desplaçaments als seus voluntaris o treballadors.

Aquests imports, llevat de determinats límits i circumstàncies, tributen en IRPF.

Per que estiguin exempts, en primer lloc, cal que el desplaçament es realitzi fora del lloc habitual de residència o de treball del voluntari o treballador.

En segon lloc, no es podran superar determinats imports, que en el cas dels desplaçaments, són els següents:

Mitjà de transport Import
Transport públic L'import que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent
Transport privat 0,19 €/quilòmetre + peatges + aparcaments que es justifiquin documentalment


Pel que fa a les despeses de manutenció, els límits exempts són els següents:
 

  A Espanya A l'estranger
Amb pernocta 53,34 €/dia 91,35 €/dia
Sense pernocta 26,67 €/dia 48,08 €/dia


En el cas de necessitat de pernocta, les despeses d'estada reemborsables seran les que es justifiquin mitjançant factura o document equivalent.

Cal fer esment a que sempre caldrà documentar els pagaments i justificar els motius i l'existència real dels desplaçaments.

Llegir més...

Comentaris

Bona tarda, Som una associació on hi ha molta implicació per part de voluntaris i ens agradaria saber si hi ha algun preu establert per retribuir dietes i/o desplaçaments. Moltes gràcies, APRE

Bon dia,

El preu establert de les dietes per retribuir a voluntaris i treballadors, és tal com indica al quadre , amb pernocta 53,34 euros i sense pernocta 26,67 euros. En el cas dels desplaçaments, s’haurà de presentar els tiquets si s’utilitza els transports públics, o bé si és transport privat 0,19 euros el quilometro o peatges i pàrquing amb justificant.

Per a més informació pots consultar aquest recurs, i si necessites informació més detallada pots adreçar-te al servei d’assessorament de Xarxanet econòmic.

Gràcies,

Afegeix un comentari nou