Torre Jussana organitza noves jornades d’obligacions fiscals per les associacions

El centre de serveis a les associacions proposa unes xerrades on es posarà a disposició de les entitats tota la informació per a afrontar correctament els impostos i plantejar dubtes i singularitats.

El centre Torre Jussana impartirà després de l’estiu unes noves xerrades sobre les obligacions fiscals de les entitats no lucratives i les seves particularitats, l’objectiu de les quals és que les associacions i fundacions coneguin les principals obligacions a nivell fiscal que poden tenir, en funció de les seves activitats i circumstàncies.

Aquestes jornades seran ofertes els dies:

 • dilluns 22 d'octubre de 17:45 a 20:45
 • dijous 15 de novembre de 10:30 a 13:30

 

La sessió serà donada per un professional de l’entitat Suport Associatiu, que realitzarà una explicació detallada durant una hora i mitja, amb exemples pràctics obtinguts a partir dels assessoraments realitzats a les entitats des del servei  de Torre Jussana. En finalitzar la xerrada s’obrirà un torn de preguntes d’uns 20 o 30 minuts.

El temari programat per aquestes jornades és el següent:

 1. Classificació dels impostos
 2. El codi d’Identificació Fiscal (CIF) i la declaració censal
 3. L’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
 4. L’Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Exempcions
 • La regla de la prorrata

 

 1. L’Impost de Societats (IS)
 2. L’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 3. Declaració d’Operacions amb Tercers
 4. Donatius i mecenatge

No saps com hi podries arribar? Consulta aquí com arribar a Torre Jussana!

Afegeix un comentari nou