Voluntariat en Rius 2011

  • Logotip Programa de Voluntariado en rios

    Logotip Programa de Voluntariado en rios

  • Logotip Ministeri de Medi Ambient

    Logotip Ministeri de Medi Ambient

Es convoquen subvencions per contribuir a programes de voluntariat ambiental en rius. 

El Ministeri del Medi Ambient, Rural i Marí ha obert convocatòria per contribuir a promocionar el voluntariat en la recuperació i conservació dels rius.

Dins dels projectes, es consideraran prioritàries les següents línies d’actuació:

  • Activitats de conservació i millora de l’ecosistema fluvial: recuperació dels boscos de la ribera i retirada de residus.
  • Activitats de diagnòstic i avaluació de l’estat dels nostres rius: actuacions com enquestes a la població, identificació de pressions i impactes, estudis botànics, zoològics, històrics i qualitat d’aigües.
  • Activitats d’informació, sensibilització i custòdia del territori: actuacions destinades a assolir la implicació de la població a la conservació dels ecosistemes.
  • Activitats de restauració del patrimoni cultural i de foment de l’ús públic: interpretació i senyalització d’elements necessaris per a l’acostament de la població al riu.

 

Aquesta convocatòria s’adreça a entitats i organitzacions no lucratives que estiguin legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

La dotació màxima per projecte no superarà els 20.000 euros i el termini de presentació finalitza el 20 de  juny. 

Afegeix un comentari nou