Associació Animal Latitude

Associació Animal Latitude

Animal latitude es una associació fundada al 2010 que té com a missió informar i fomar a la societat sobre la fauna i el medi ambient a través de projectes educatius i de gestió, amb la col·laboració d’organitzacions i professionals del sector, amb la finalitat de generar consciencia ecològica i coneixement especialitzat.

Àmbit d'intervenció: Ambiental, Educació i sensibilització ambiental

G65439440
656842087
info@animallatitude.org
Barcelona

Transparència

Documentació:
No hi ha documents