Estatuts

Tràmits Fundacions

news-iconRecurs > Jurídic

Quins són els tràmits més freqüents a les fundacions?

En el dia a dia de les entitats, n’hi ha determinats tràmits importants que habitualment es donen i s’han d’escriure al Registre de Fundacions.

news-iconNotícia > Formació

Anàlisi dels estatuts: a què obliguen i com es poden millorar?

Torre Jussana organitza aquest taller gratuït el proper 9 de març de 17h a 20h que tractarà diversos aspectes a tenir en compte en els estatuts de les entitats.

Constitució Associació

news-iconRecurs > Jurídic

Quatre idees clau per engegar la teva entitat

En aquest recurs us donarem una visió ràpida de les quatres idees clau que s'han de tenir en compte a l'hora de voler constituir una associació.

news-iconNotícia > Formació

Taller d'anàlisi d'estatuts: Coneguem a què ens obliguen i com millorar-los!

Torre Jussana organitza el proper 3 de març una trobada enfocada a analitzar els estatuts de la vostra entitat i conèixer els drets i deures que s'hi deriven.

domicili i agència tributària_font:impuestosrenta.com

news-iconRecurs > Econòmic

Distingir els diferents tipus de domicili

No sempre les entitats estan tota la seva vida a la mateixa seu. Tampoc sempre tenen una única seu, sinó que poden tenir delegacions o locals diversos a on desenvolupen les seves activitats. Aquesta diversitat genera dubtes a l'hora de comunicar les variacions a les administracions públiques.

Estatuts

news-iconRecurs > Jurídic

Com modificar els estatuts d’una fundació (Part II)

Tal i com explicàvem en el recurs de coneixement anterior, el dia a dia d’una fundació es regula pels seus propis estatuts i per la normativa vigent, les entitats hauran de tenir els estatuts adaptats .

Estatuts

news-iconRecurs > Jurídic

Com modificar els estatuts d’una fundació (Part I)

En aquest recurs de coneixement analitzarem amb detall cadascuna de les parts en que s’han de dividir els estatuts d’una fundació, per facilitar l'adpatació dels estaust a les entitats que encara no l'han fet.

Persona treballant amb un ordinador

news-iconRecurs > Jurídic

10 temes clau de l'informe legal de les associacions (I)

Pel bon funcionament de la nostra entitat és molt important tenir en compte quines disposicions legals hem de complir, així com tenir al dia la documentació obligatòria de l’entitat. A continuació, en un senzill recurs recollim les principals qüestions a tenir en compte a l’hora de fer un informe legal de l’entitat.

Sessió informativa per a entitats al CAE

news-iconNotícia > Jurídic

Suport Associatiu participa a unes jornades al CAE

El passat 17 de novembre es va celebrar una jornada informativa d’adaptació d’estatuts de les associacions a la llei 4/2008 i de presentació dels serveis que ofereix Xarxanet.

Modificació de la regulació de les fundacions

news-iconNotícia > Jurídic

Canvi de regulació de les fundacions

El passat 27 d’octubre, el Parlament de Catalunya va aprovar l’Avantprojecte de Llei que modifica la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, concretament, pel que respecta a la regulació de les fundacions.

news-iconNotícia > Ambiental

Els estatuts de l'o3sac

Dins del procés de constitució formal de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac), el proper 21 de setembre se celebra a Barcelona una sessió participativa per debatre les bases dels seus estatuts.

news-iconNotícia > Jurídic

Quins són els canvis més importants de la regulació de l'assemblea general a la Llei 4/2008, de 24 d'abril?

Dintre de la celebració d’una assembla general, sigui originària o extraordinària, es poden diferenciar tres moments. La llei 4/2008, de 24 d’abril preveu canvis i propostes de millora en cadascun d’aquests moments.

news-iconRecurs > Jurídic

La reforma dels estatuts d'una associació (I)

Els Estatuts són la norma bàsica de funcionament de l'associació. No obstant, algunes normes que en un moment donat els socis fundadors varen pactar per regular la seva relació, exigeixen canvis.

news-iconNotícia > Jurídic

Finalització del termini d'adaptació d'estatuts a la Llei 4/2008, de 24 d'abril

Amb la publicació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la seva entrada en vigor el 2 d’agost de 2008 es va unificar legislativament parlant la regulació de les entitats sense ànim de lucre d’àmbit autonòmic.

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir una associació

Per tal de constituir i inscriure una associació, cal en primer lloc saber l’àmbit d’actuació que es té previst per l’entitat ja que depenent d’on es duguin a terme les principals actuacions s’aplicarà una llei o una altra.

news-iconRecurs > Jurídic

El règim disciplinari en una associació

En ocasions, persones que es troben en la fase de constitució de la seva associació es plantegen suprimir en el model d’estatuts el règim disciplinari.

news-iconNotícia > Jurídic

La nostra associació ha canviat de domicili, cal comunicar-ho al Registre d’ Associacions?

Sí que és necessari comunicar-lo al Registre així com la resta d’organismes públics que poden tenir les nostres dades: hisenda, registre municipal d’associacions...