Ajudes de la Fundació Romanillos a iniciatives socials 2017

La Fundació Romanillos convoca ajudes per fomentar i incrementar les actuacions de totes aquelles institucions que desenvolupen projectes d'ajuda social, i que cobreixen necessitats no ateses o que complementen les prestacions ofertes per organismes oficials o altres institucions.

Convocant: Fundació Romanillos

Data de publicació: 01/03/2017

Termini: 01/03/2017 - 31/12/2017

Contingut:

A qui s'adreça?

Totes aquelles institucions o centres que desenvolupen projectes d'atenció social per a la salut, benestar i suport familiar a persones grans, dependents, infància, amb discapacitat física, psíquica o sensorial, pacients amb malalties cròniques o de llarga durada, degeneratives, mentals, neoplàsiques ..., i a aquelles entitats, que mitjançant formació, promouen la inserció laboral de joves en situació de desigualtat o amb risc d'exclusió social.

 

Dotació total: 70.000€

Termini de presentació: L'any en curs, fins a esgotar import de la dotació anual.

Àmbit:
  • Sanitat
  • Atenció social
  • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases