Ajudes a entitats que facin atenció a les víctimes d'accidents de trànsit i familiars

El Ministerio de l'Interior ha obert la convocatòria d'ajudes a associacions, fundacions, entitats i institucions, sense ànim de lucre, l'objecte sigui l'atenció a les víctimes d'accidents de trànsit i als seus familiars.

Convocant: Ministerio de l'Interior

Data de publicació: 18/07/2012

Termini: 13/07/2012 - 30/07/2012

Contingut:

Objectiu: donar suport a les entitats que operen en aquest àmbit des d'una perspectiva organitzativa o institucional per fomentar o potenciar les seves activitats considerades d'interès general.

Activitats subvencionables: hauran de realitzar-se en el termini comprès entre la data d'aquesta Resolució (12 de Juliol) i el 30 de novembre de l'any 2012.
a) Finançament parcial de les despeses generals de funcionament i gestió generades com a conseqüència de les activitats dedicades a l'orientació, ajuda i assistència de les víctimes i al suport tècnic.
b) Projectes dirigits a l'atenció psicològica amb les víctimes.
c) Projectes dirigits a l'atenció jurídica d'assessorament i informació a les víctimes.
d) Projectes dirigits a la intervenció social amb les víctimes.
e) Projectes dirigits a la societat en general d'informació, sensibilització, educació vial, etc.

Destinataris: associacions, fundacions, entitats i institucions sense ànim de lucre, que tinguin per objecte la representació i defensa dels interessos de les víctimes d'accidents de trànsit i dels seus familiars, i desenvolupin programes assistencials dirigits a pal·liar situacions personals de les víctimes i de les seves famílies i programes d'educació i sensibilització social per disminuir el nombre d'accidents de trànsit.

Pressupost total: 450.000 euros.

Termini sol·licituds: 30 de Juliol (15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació al BOE - 12 de Juliol).

Àmbit:
  • Atenció social
  • Educació i formació
  • Altres

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Públic

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases