Finançament
F Pere Tarrés

Ajuts a entitats per a rebre assessorament en la millora de la participació interna 2018

El Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència obre convocatòria d'ajuts en espècie, en la modalitat d'assessorament individualitzat i suport tècnic per a la millora de la participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya.

Convocant: 
Generalitat de Catalunya. Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
Data de publicació de la convocatòria: 
Dijous, 1 Març, 2018
Termini convocatòria: 
02/03/2018 fins 29/03/2018
Àmbit: 
Millora de la gestió
Altres
Tipus: 
Subvenció
Tipus de finançament: 
Públic
Àmbit geogràfic: 
Nacional

La convocatòria s'adreça a entitats sense ànim de lucre de Catalunya que vulguin perfeccionar el seu funcionament intern. D'aquesta manera, es donarà suport tècnic i assessorament personalitzat al desenvolupament de projectes de millora de la participació interna de les entitats.

Els ajuts consisteixen en fer un acompanyament a l’entitat que pretengui aprofundir en les capacitats dels equips directius, a fi que les organitzacions augmentin el seu nivell de qualitat democràtica i també el seu impacte a la societat.

Amb aquesta convocatòria, es vol afavorir la presa de decisions consensuades, garantir la transparència i el bon funcionament dels òrgans de govern, aportar eines de comunicació interna, o fer possible qualsevol altre mecanisme que contribueixi a millorar la participació interna de l’entitat.

Per a fer-ho possible, es proposa un seguiment presencial i virtual, al llarg d’uns mesos, per part d’una persona assessora, de les accions a desenvolupar per a què l’entitat assoleixi el projecte.

L'assessorament s'oferirà sota els següents criteris de qualitat:
  • assessorament enfocat a l'acció
  • personalització i adaptació a cada entitat
  • foment del treball en xarxa
  • i seguiment i avaluació de l'actuació.

Les entitats seleccionades rebran ajut, mitjançant una persona assessora, per a:

  1. Fer una diagnosi inicial. Revisar el que s'ha planificat i reajustar, si cal, les actuacions als objectius desitjats.
  2. Desenvolupar, amb acompanyament presencial i telemàtic de l’assessor/a, el projecte que s'hagi concretat fins assolir autonomia per continuar pel propi compte.
  3. Adquirir, per ara i per actuacions futures, formes de mesurar que allò que s'ha fet s’adequa al que es volia aconseguir.