Ajuts IberCaja per a projectes socials 2018

L'Obra Social IberCaja obre la seva convocatòria anual d'ajuts a projectes centrats en l'atenció a diversos col·lectius que es troben en risc d'exclusió social o bé en situació de dependència social, física o psíquica.

Convocant: Obra Social IberCaja

Data de publicació: 01/03/2018

Termini: 01/03/2018 - 22/03/2018

Contingut:

Els projectes subvencionables hauran de tenir per objecte:

  • Projectes adreçats a la inserció laboral i integració social de col·lectius en situació o risc d'exclusió social; persones aturades de llarga durada, persones amb discapacitat, persones sense llar, persones amb problemes d'addiccions i altres col·lectius en situació d'exclusió o dependència social.
  • Projectes d'orientació i formació destinats a implementar alternatives que afrontin el fracàs escolar.
  • Projectes destinats a cobrir necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i acollida de persones en situació d'exclusió.
  • Activitats, tallers o programes que promoguin l'atenció a persones en situació de vulnerabilitat.


En qualsevol cas, només es donarà suport a aquells projectes el seu objectiu sigui fomentar, incrementar i, si escau complementar accions que contribueixin a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, lluitant contra la pobresa i l'exclusió social, amb l'objectiu d'aconseguir la major autonomia personal possible.

 

Qui hi pot optar?

Totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre amb seu social i fiscal a Espanya, ls projectes de les quals es realitzin en el territori espanyol, a excepció de les comunitats autònomes d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, per les quals ja existeix una convocatòria específica.

 

Quantia:

L'ajuda concedida no superarà en cap cas els 20.000 euros.

Àmbit:
  • Atenció social
  • Educació i formació
  • Infància i joventut

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases