Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018 - Lluita contra la pobresa infantil i l'exclusió social

L'Obra Social La Caixa obre convocatòria amb la de finalitat facilitar el desenvolupament integral i el procés d’inclusió social de les persones en situació de vulnerabilitat, tot potenciant-ne les capacitats, afavorint la igualtat d’oportunitats i enfortint les xarxes de suport.

Convocant: Obra Social La Caixa

Data de publicació: 22/01/2018

Termini: 05/02/2018 - 26/02/2018

Contingut:

Accions subvencionables. Línies prioritàries:

  • Desenvolupament social i educatiu d’infants i joves en situació de pobresa i de les seves famílies 
  • Promoció de la inclusió social per a persones en risc de pobresa i exclusió
  • Atenció de les necessitats bàsiques

 

Quantia

En cas que el projecte el presenti una sola entitat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge no pot ser superior a 40.000 €. 

En cas que el projecte el presentin dues entitats o més conjuntament a través d’un partenariat, la quantitat sol·licitada a la Fundació Bancària ”la Caixa” tampoc no pot superar el 75 % del cost total del projecte, i aquest percentatge no pot ser superior a 60.000 €.

Àmbit:
  • Atenció social
  • Drets humans i solidaritat
  • Educació i formació
  • Infància i joventut

Tipus: Subvenció

Públic/Privat: Privat

Àmbit geogràfic: Estatal

Bases